FAMÍLIES... PARLEM-NE

Hem desestimat els rituals i els símbols?

En molts moments s’ha considerat que els aspectes formals generaven distància entre les persones i impedien una comunicació pròxima, fluida i de confiança, cosa que feia més difícils, estereotipades i rígides les relacions.

Com a senyal de modernitat es van desestimar molts d’aquests aspectes formals que formaven part, gairebé, del currículum escolar i del fer social: tractar de vostè, no passar entre dues persones que parlen, escoltar les persones adultes i, sobretot, reconèixer que tenen un lloc diferent del de la canalla al marge dels estudis o del rol professional.

Es va obrir un nou codi de relació amb menys rituals i es van disminuir les formes de tractament, es va banalitzar el vocabulari i s’ha anat homogeneïtzant el tractament al marge de l’edat i de les responsabilitats que tingui la persona, fins i tot sense tenir present el context.

D’aquesta manera, progressivament s’ha anat empetitint el marc en el qual s’estableixen les relacions interpersonals, fins i tot en el marc de les institucions. Això ha portat a reduir el vocabulari, i es parla de noia tant en relació a una persona de menys de 20 anys com parlant d’una persona de més de 60. Es tuteja la persona del veïnat, en la família i les persones que tenen un càrrec i una responsabilitat, ja sigui de la branca mèdica, acadèmica o en un altre context. Per tant, s’igualen les persones i també se’n minimitza el rol, l’autoritat i el respecte que mereixen. Posem un exemple. Imaginem un policia local o dels Mossos que parla de temes com l’ús de la tecnologia o sobre els comportaments incívics. S’atorga menys respecte, coneixement i credibilitat al seu missatge si fa el discurs sense portar aquell uniforme que és símbol d’autoritat. I si això és així és que tenim un problema.

Podem pensar que hi havia un excés de formalismes i que no tractar de vostè no ha d’implicar una falta de respecte i que aquests canvis no han de tenir repercussions en les generacions més joves. Però el fet és que no han pogut aprendre el valor i el significat dels símbols i els rituals i de quina manera s’estableixen les relacions per entendre quan han de ser diferents. Homogeneïtzar les persones i les experiències, despullar les institucions i perdre els símbols porta a empobrir les relacions en lloc d’enriquir-les.