NO SEMPRE TINC COSES A DIR

Dir adeu a un pelut de la família