Cristina Serret

Els mamuts

Els mamuts es van extingir, però els coneixem bé perquè n’hem trobat moltes restes fòssils. Són uns mamífers gegantins que van habitar el nostre planeta durant milions d’anys

Els mamuts / MARTA CAYUELA Zoom

Com és un mamut?

Eren animals molt grossos i recoberts de pèl, però de mamuts n’hi va haver diverses espècies, més o menys grossos, i amb més o menys pèl. En èpoques de clima benigne, aquests animals eren força semblants als elefants africans o asiàtics que coneixem.

Per a què servien els ullals?

La mida i la forma dels ullals depenia de l’ambient on es movien. El mamut llanut tenia uns ullals adaptats per gratar el gel i trobar l’aliment que s’amagava a sota. Els que vivien en boscos, tenien uns ullals més oberts que feien servir per obrir-se camí entre la vegetació.

Did you know?

Mammoths become extinct about 14,000 years ago

Com es relacionaven amb els humans?

Els mamuts són herbívors, i la seva carn era un aliment molt preuat per als humans, així que els caçaven i se’ls menjaven. Ho sabem perquè hem trobat restes de mamut en hàbitats humans.

Com els caçaven?

Sabem que els primers humans menjaven mamut, però no se sap del cert si els caçaven o feien de carronyaires de mamuts que trobaven morts. En canvi, l’Homo sapiens ja feia servir eines com les llances, les fletxes o els propulsors per caçar-los a distància. Una tècnica de caça consistia a fer caure el mamut en trampes per matar-lo després. Altres humans s’organitzaven en dos grups: un es situava a sota de l’animal i li tallava els tendons i, quan la bèstia queia, l’altre grup l’atacava.

Frozen mammoths

Many mammoth skeletons have been found in Siberia because they were preserved by the ice

Per què es van extingir?

Les causes més probables són dues: la caça intensiva per part dels humans i el canvi climàtic que hi va haver al principi de la nostra era,perquè els mamuts eren animals adaptats al fred. 

A Catalunya hi va haver mamuts?

Sí, i ho sabem perquè n’hem trobat restes. Al barranc de la Boella, al Tarragonès, hi ha ossos del que es considera el mamut més antic de Catalunya: té un milió d’anys. Al seu costat hi han descobert eines de pedra, fet que evidencia que els humans d’aquell lloc en van aprofitar la carn.

Amb la col·laboració de Palmira Saladié, investigadora de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, IPHES