Cristina Serret

La llengua de signes

La llengua de signes és la llengua que fan servir les persones sordes, entre d’altres. Tot i que als seus usuaris els és imprescindible per comunicar-se, encara no l’hem incorporat plenament al nostre dia a dia. Avui t’expliquem per què és important tenir-la present

La llengua de signes / MARTA CAYUELA Zoom

És universal?

La llengua de signes no és universal, sinó que cada comunitat fa servir la seva llengua de signes pròpia. Fins i tot de vegades poden coexistir dues o més llengües de signes diferents en una mateixa zona.

¿Hi ha una llengua de signes catalana?

Sí. La llengua de signes catalana (LSC) va ser reconeguda com a llengua pel Parlament de Catalunya l’any 2010. Tot i això, les persones sordes encara estan treballant perquè sigui reconeguda com una llengua oficial de Catalunya.

¿Catalans, valencians i balears parlem la mateixa llengua de signes?

No ben bé. Les llengües valenciana i balear, tot i que poden tenir algun signe similar a la LSC, tenen les seves particularitats pròpies. Totes les llengües de signes sorgeixen i evolucionen respecte al seu entorn, els seus usuaris o la seva cultura.

Can I practice sign language?

Of course! Everybody can develop signing skills, even if you aren’t deaf

¿La llengua de signes es basa en la mímica?

No. És una llengua completa i, per tant, té una estructura, una gramàtica i una sintaxi. Igual que qualsevol altra llengua. A més, és independent de la llengua oral que es parla a la seva mateixa zona.

Com es fa?

La llengua de signes és de modalitat gestovisual. Això vol dir que es percep a través de la vista i se serveix de les extremitats superiors, el cap, la cara i el tronc.

¿Amb la llengua de signes es poden fer poesies o explicar acudits?

I tant! És una llengua completa i viva i, per tant, permet expressar qualsevol qüestió.

Did you know?

Facial expressions play an important role in sign language

¿Amb la llengua de signes es lletregen les paraules?

L’alfabet dactològic -és a dir, expressar les lletres amb les mans- no és llengua de signes. Es fa servir en casos en què, per exemple, es volen lletrejar noms propis, sigles, etc.

És a tot arreu?

Tot i que la LSC és molt important per al col·lectiu de persones que la fan servir, i està reconeguda com una llengua, no està gaire present als mitjans de comunicació. Els seus usuaris també reclamen que sigui més habitual en el seu dia a dia, per exemple als mitjans de transport i als centres mèdics.

Amb la col·laboració de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA