Cristina Serret

El corall vermell

Sabies que el Parlament de Catalunya va debatre sobre la necessitat de protegir el corall vermell que creix al fons de la nostra costa? Com que és tan bonic, se n’ha extret massa!

El corall vermell  / MARTA CAYUELA Zoom

Un animal que no ho sembla

Tot i el seu aspecte, el corall és un animal. Pertany al grup dels antozous, és a dir, dels animals amb forma de planta. Viu en grups o colònies, entre els 5 i els 1.000 metres de fondària.

On n’hi ha?

El corall vermell és gairebé exclusiu del Mediterrani. A Catalunya creix a la Costa Brava, entre el Cap de Begur i el nord del Cap de Creus.

A shade of red

Coral is also a colour, which is named after the sea animal

Qui en pot agafar?

Per extreure corall vermell cal tenir una llicència. Fins ara se’n concedien molt poques, per tal de protegir-lo. Però com que s’ha vist que amb això no n’hi havia prou, s’ha decidit que, a partir de l’any que ve, es prohibirà agafar-ne per un període de deu anys.

Per què se n’extreu?

Perquè és molt bonic i se’n fan joies. Potser n’has vist alguna vegada, perquè les peces fetes amb corall són d’un color vermell molt vistós.

Did you know?

Coral colonies provide food and protection for many species

Per què està en perill?

Perquè fins ara se n’ha extret molt. A més, el corall creix molt lentament, a una velocitat d’entre 3 i 5 mil·límetres en un any. Si no n’agafem, estem donant temps perquè es regenerin les colònies.