Els objectius de la cooperació

Educar en el coneixement i la pràctica dels principis cooperatius i impulsar la seva participació activa i directa.

Estimular l'estalvi com a mesura de previsió per a necessitats futures i com a factor essencial de progrés.

Afavorir les tasques d'índole cultural, artística, esportiva i recreativa.

Portar a terme tasques laborals i productives de caràcter artesanal o industrial amb propòsit d'ús i de consum.

Promoure la integració de l'alumnat en les activitats educatives de l'escola i facilitar la convivència social.

Potenciar la capacitat creadora i els hàbits de treball en grup i impulsar l'educació intel·lectual, moral, cívica, econòmica i cooperativa.

Fomentar valors personals i de grup com la solidaritat, la llibertat, la igualtat i la justícia.