MARIONA HERRERA I AINA MORATINOS

El llenguatge bimodal

Dos codis, el codi parlat i el codi signat, s’utilitzen simultàniament per expressar el mateix contingut