El joc socialitza la criatura

A l’hora d’adquirir les habilitats i les destreses de la socialització, “el joc hi té un paper clau”, explica la Plataforma per la Llengua. “A través del joc, l’infant s’adapta de manera progressiva a l’ambient, per conèixer-lo i alhora dominar-lo”.

Dit amb altres paraules, “el joc afavoreix la interiorització de normes i pautes de comportament social, i estimula alhora el desenvolupament de les funcions físiques, psíquiques, afectives i socials dels infants. El joc és un element fonamental de transmissió de cultura”. És per això que “l’ONG del català” destina esforços perquè els jocs siguin en català especialment en els seus continguts.

El 2014 les cinc joguines més venudes -entre les quals hi havia les joguines de la pel·lícula Frozen en primera posició- eren en castellà.