Infància 02/03/2017

La prevenció en nens i adolescents, assignatura pendent

A.f.
3 min
El gran aplec de l’esport escolar català

La prevenció podria reduir més del 40% dels tumors només seguint hàbits de vida saludable, que són més eficaços si s'adopten des de la infància. Aquesta és una de les dades que destaca l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), que vol posar el focus en un aspecte essencial per a l'abordatge del càncer: la prevenció.

Tenint en compte aquesta màxima, i sabent que la previsió és que vagi augmentant la incidència de la malaltia, la prevenció és ja una eina fonamental per evitar un nombre important de casos nous de càncer cada any, així com l'impacte que suposarà, no solament per a les persones, sinó també per als estats el fer front a la malaltia en els propers anys.

Per analitzar el risc de càncer en el futur, és necessari veure quina prevenció s'està fent en el present. Per a això, s'ha analitzat quina és la situació a dia d'avui dels nens i adolescents espanyols en factors de risc de desenvolupament d'un càncer com el tabac, l'alcohol o l'obesitat, incloent-hi alimentació i sedentarisme.

Massa tabac i alcohol

A Espanya, el 31,4% dels escolars de secundària, dels 12 als 16 anys, han fumat alguna vegada en l'últim any, i gairebé el 9% ho fa diàriament. A més, el 18,6% han consumit cànnabis en l'últim mes i 146.000 estudiants entre 14 i 18 anys han començat a consumir-ne en l'últim any.

Quant al consum d'alcohol, la mateixa enquesta mostra que 8 de cada 10 escolars han begut alcohol alguna vegada; 1 de cada 3 n'han consumit en forma d'afartament ('binge drink') i 2 de cada 10 s'han emborratxat l'últim mes.

En matèria d'obesitat, analitzant tant el sobrepès com l'exercici físic, el 41,3% dels nens entre 6 i 9 anys tenen sobrepès o obesitat, i, segons la Fundació per a la Investigació Nutricional, només el 30% dels nens i el 12% de les nenes menors de 10 anys fan un mínim de 60 minuts al dia d'activitat física, que és el que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Aquestes dades no conviden a l'optimisme, i per això, l'AECC ha realitzat un estudi als col·legis espanyols per saber com s'estan educant en salut els joves, tenint en compte que no solament és el sistema educatiu qui té tota la responsabilitat de fer-ho, sinó que hi ha d'intervenir la família, les administracions públiques, atenció primària i la comunitat.

Educació per a la salut, ni homogènia ni consolidada

L'educació per a la salut (EPS) és una matèria transversal contemplada a la Lomce que, al seu torn, adopten les comunitats autònomes amb la mateixa transversalitat als seus diferents territoris. Cada centre educatiu, departament i docent té marge per adaptar-la en funció del seu propi context, tal com contempla la llei. Tenint això en compte, el primer que crida l'atenció és l'heterogeneïtat d'aquesta matèria, difícilment quantificable pel professorat i poc consolidada en les activitats escolars.

Les matèries contemplades dins l'EPS són: activitat física i alimentació saludable; benestar i salut emocional; educació afectivosexual; seguretat i prevenció de riscos, lesions i accidents, i educació sobre drogodependències.

La primera dada important que es desprèn de l'estudi realitzat per l'AECC és que el 60% dels centres de primària i secundària consultats dediquen poc més d'una hora al mes a impartir EPS. Si comparem entre primària i secundària s'observa que els segons hi dediquen fins i tot menys hores, i arriben al 46% els que hi dediquen menys d'11 hores a l'any.

Per matèries, el 77,5% dels centres prioritzen l'activitat física i l'alimentació saludable dedicant-hi fins a dues hores al mes, encara que hi ha un 22,5% que no hi dedica cap hora, mentre que educació sobre la drogodependència amb prou feines sobrepassa el 50%.

Si s'observa el nivell educatiu, a secundària gairebé un 30% dels centres no dediquen cap hora a activitat física i alimentació, mentre que aquesta dada decreix fins a un 16% a primària. Destaca, no obstant això, que a secundària hi hagi gairebé un 40% dels centres que no dediquen cap hora a educació sobre drogodependències, quan és en aquesta franja d'edat quan els adolescents s'inicien en el consum de tabac i alcohol. En aquest sentit, gairebé el 83% dels professors considera que hauria de ser prioritària per als alumnes de secundària.

L'estudi també mostra que el 97% dels entrevistats considera l'EPS una matèria prioritària, però assenyalen dificultats per impartir-la, com la falta de material per formar els professors en EPS, la tendència a repetir accions que es tornen rutinàries, càrrega de treball o falta d'implicació de la família.

Altres estudis

Tenint en compte els resultats d'aquest estudi, i sabent que la responsabilitat d'educar en salut no solament recau en els centres educatius, l'AECC té en marxa un projecte d'investigació, dirigit per l'oncòleg Juan de la Haba, per identificar a tot el país zones i població de risc de patir càncer i organitzar accions més efectives de prevenció. L'estudi es diu 'Tan sols cinc minuts', i és una enquesta 'online' que té per objectiu aconseguir 450.000 participants.

stats