Infància 22/04/2022

Educació emocional en els infants

Les emocions determinen com afrontem la vida i per això tenen un paper tan important

Míriam Garcias
3 min
Per poder posar-hi nom i identificar-les, hem de treballar les emocions des que som petits

L’educació emocional dels infants és una de les principals preocupacions dels pares i també dels mestres. Com podem treballar-la? Com ho podem dur a terme posteriorment? Com et sentiries si no sabessis identificar com et sents davant algunes situacions? 

Per poder posar-hi nom i identificar-les, hem de treballar les emocions des que som petits. Les emocions són les encarregades de determinar com afrontam la vida i per això tenen un paper tan important. L’educació emocional infantil ensenya als infants a controlar i gestionar les seves emocions. Quan treballam les emocions amb els nostres fills, els ajudam positivament en el seu desenvolupament intel·lectual.

El psicòleg i escriptor Daniel Goleman defineix l’educació emocional infantil com “la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de manejar adequadament les relacions”.

Tant a casa com a l’escola, se’ls ha de proporcionar oportunitats i situacions per poder identificar les seves emocions, així com expressar-les i regular-les. Tot això els permetrà tenir una bona base emocional per a la seva vida diària i, en conseqüència, que tinguin un bon desenvolupament psicoafectiu.

Un infant que ha crescut amb una bona base emocional gaudirà de seguretat i confiança. La seva importància en el procés d’aprenentatge ajuda que les persones puguin desenvolupar la seguretat en si mateixes:

— Serà capaç de conèixer les seves capacitats. Tindrà habilitats per resoldre conflictes i durà millor la frustració. Tindrà bona autoestima i es garanteix un desenvolupament integral que assegura una vida estable emocional, intel·lectual, corporal i social. Tindrà habilitats socials positives, serà capaç d’enfrontar-se als desafiaments i podrà comunicar-se amb els altres (i amb si mateix) de manera assertiva.

— Es creix afectivament: aprendrà a estimar, la qual cosa permet encausar millor les relacions interpersonals. Garanteix un desenvolupament integral: que assegura una vida estable des del punt de vista emocional, intel·lectual, social i físic.

— Oferirà oportunitats i recursos disponibles: identificar els sentiments en les activitats del dia a dia li obrirà millors oportunitats.

— Fomentarà habilitats per a la reflexió: aprendrà a examinar les seves pròpies emocions, de manera que podrà pensar i reaccionar de manera més adequada.

— Ensenyarà a millorar l’ànim propi: l’autodisciplina de les emocions fa que l’individu manifesti la millor disposició de si mateix.

Estratègies per millorar-les

Però com podem fomentar-la? Existeixen estratègies per treballar-la a casa:

— Tenir en compte sempre les emocions i les opinions dels infants des del primer moment.

— Donar-los opcions i que siguin capaços de prendre les seves pròpies decisions encara que sigui sota la supervisió de l’adult.

— Fer una escolta activa dels infants, d’aquesta manera se sentiran valorats en tot moment.

— Ser exemple del comportament (disculpar-se quan s’està equivocat, tractar amb respecte…). Els infants aprenen sobre les relacions a través de l’observació del comportament dels seus pares.

— Fomentar l’autoestima dels teus fills. Per aconseguir-ho, és necessari donar-los responsabilitats adaptades a la seva edat.

— Donar reconeixement al treball ben fet.

— Respectar les diferències i entendre que cada nin té les seves pròpies habilitats.

— Posar noms a les emocions per poder reconèixer-les.

— Explicar-los que totes les emocions són vàlides, no només l’alegria.

— Contar-los com ens sentim nosaltres. Que puguin entendre que els adults també sentim aquestes emocions.

— Llegir contes d’emocions.

De manera pràctica, podem ajudar-los de moltes maneres, com posant nom a les emocions, comprenent com funcionen o ajudant-los a gestionar-les de manera efectiva. No obstant això, la manera més efectiva d’aconseguir que els nostres fills desenvolupin una intel·ligència emocional positiva és desenvolupant la nostra pròpia intel·ligència emocional primer, per poder transmetre’ls després tots aquests coneixements.

El més important és que comprenguem que una bona intel·ligència emocional és essencial per ajudar els teus fills a desenvolupar tot el seu potencial, sentir més satisfacció en les seves relacions amb els altres i ajudar-los a prendre millors decisions, que els faran sentir-se millor amb ells mateixos.

Míriam Garcias és psicomotricista de Salut i Moviment

stats