UNICEF, Comitè Balears

Infància i Agenda 2030 a Espanya: del compromís a l'acció

Unicef valora positivament que Espanya s'hagi compromès a prioritzar la infància

Infància i Agenda 2030 a Espanya / UNICEF/AJAY HIRANI Zoom

Unicef valora positivament l'actuació d'Espanya en el seu primer examen davant les Nacions Unides sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En el Fòrum Polític d'Alt Nivell (FPAN) –mecanisme voluntari que tenen els països per mesurar els avanços en l'Agenda 2030–, que es va dur a terme a Nova York del 16 al 19 de juliol, Espanya va afirmar que l'Agenda 2030 representa un projecte de país, en el qual els drets dels nins i les nines seran prioritaris. A més, s'ha compromès a passar del compromís a l'acció amb polítiques d'infància i pressupostos, com també amb l'elaboració d'una Estratègia estatal de Desenvolupament Sostenible.

Una realitat que no es pot ocultar a Espanya és que pràcticament 1 de cada 3 infants, més de 2,6 milions, es troba en risc de pobresa o exclusió social. Aquesta xifra augmenta encara més si és tràfic d’infants amb tots dos pares estrangers (70%). Espanya té un dels nivells de pobresa infantil més alts d'Europa, però inverteix poc més de la meitat que la mitjana europea en protecció social dels infants i les seves famílies. Aquesta despesa és de l'1,3% del PIB, enfront del 2,4% de la mitjana europea, la qual cosa deixa Espanya en el lloc 23 dels 28 països de la UE.

2,6

A Espanya, més de 2,6 milions d'infants es troben en risc de pobresa o exclusió social

Per materialitzar l'Agenda 2030 també cal protegir tots els nins i les nines de la violència. A Espanya, cada dia 37 menors són víctimes de maltractament infantil en l'àmbit familiar, la qual cosa suposa una mica més de 13.800 menors a l'any (2015). Entre el 2012 i el 2016, el nombre de nins i nines víctimes mortals per causes violentes va superar els 100.

Cada dia 37 menors són víctimes de maltractament infantil en l'àmbit familiar

L'aplicació de l'Agenda 2030 és una oportunitat per a la infància. Però perquè això sigui així necessitam el compromís de tothom. Exigim al govern i als polítics que la implementació de l'Agenda 2030 incorpori mesures concretes de lluita contra la pobresa infantil i l'adopció de la Llei integral de violència contra la infància, la finalitat de la qual sigui garantir-ne la protecció. Aquest 2018 tenim una oportunitat: prioritzar els nins i les nines, especialment els més vulnerables. Uneix-t’hi, no la deixem escapar.