Criatures 26/09/2020

El paper dels logopedes en la recuperació del covid-19

La seva feina als centres hospitalaris és important pel tractament de diverses afectacions

Neus Nicolau
3 min
pacients que estan més temps als hospitals i que tenen més seqüeles presenten dificultats pulmonars, neurològiques i psicològiques

En la situació actual en què ens trobam, ja es continuen infectant persones de totes les edats del virus covid-19. Els símptomes més freqüents d’aquest virus són febre, tossina, mal de cap, dispnea, hipoòsmia (reducció de la capacitat de percebre olors) o disgèusia (trastorns del gust). Aquests símptomes poden variar segons les persones i el seu estat immunològic. El 80% dels positius per covid-19 són asimptomàtics, és a dir, que no presenten cap símptoma o els presenten molt lleus. L’altre 20% de la població positiva presenta un quadre clínic greu que requereix ingrés a l’hospital durant un llarg període.

L’estada mitjana a l’hospital dels pacients més greus és de 20 dies. Aquells pacients que estan més temps als hospitals i que tenen més seqüeles presenten dificultats pulmonars, neurològiques i psicològiques, entre les més conegudes.

Amb l’inici de les escoles, han augmentat els casos d’infants que han donat positiu. Si bé és cert que la majoria són asimptomàtics, s’han conegut alguns casos que continuen ingressats a l’hospital. Els efectes que pugui tenir en pacients adults poden arribar a ser iguals que en pacients menors.

El logopeda té un paper rellevant als centres hospitalaris per als pacients infectats per covid-19 pel tractament de neuropatologies secundàries, alteracions sensitives, motores o polineuropaties, alteracions en l’alimentació o alteracions vocals secundàries a causa d’una intubació perllongada.

Neuropatologies

Les neuropatologies secundàries es poden donar en aquells pacients més afectats, en els quals el virus pot provocar un accident cerebrovascular i afectar el procés comunicatiu ja sigui per causes motores, funcionals o per debilitat del sistema nerviós.

En aquestes situacions els logopedes especialitzats en el tractament d’afàsies són els responsables de tornar a aconseguir una comunicació funcional per a aquests pacients.

Alteracions sensitives

Les alteracions sensitives motores o polineuropaties poden arribar a provocar paràlisi o debilitat muscular dels òrgans orals.

Els logopedes especialitzats en estimulació orofacial fan maniobres manuals, electroestimulació o kinesiotape per reduir aquestes mancances o per eliminar-les completament.

Alteracions vocals

Si estam intubats durant un llarg període de temps, els plecs vocals es veuen condicionats i es provoquen disfonies, debilitat muscular o, fins i tot, paràlisi unilateral o bilateral. Com més temps estiguem intubats, més greus poden ser les afectacions.

El logopeda fa el tractament específic de veu per tornar a aconseguir la motricitat que tenia el pacient prèviament i evitar possibles complicacions posteriors, com nòduls o edemes en els plecs vocals.

Canvis en l’alimentació

A causa de les dues alteracions anteriors, una de les problemàtiques que presenten més freqüentment els pacients que s’han recuperat del covid-19 són els trastorns de deglució o disfàgia.

La disfàgia ve provocada perquè la musculatura que intervé en el procés de deglució no funciona correctament per diverses causes i fa que part de l’aliment no passi per l’esòfag, sinó que travessa per les vies respiratòries fins a arribar als pulmons.

Les causes principals poden ser la debilitat muscular, la intubació perllongada, causes neurològiques... Aquestes dificultats poden provocar infeccions respiratòries, pneumònies o, fins i tot, deshidratació.

En aquest cas els logopedes fan un tractament específic on treballen amb el nutricionista per garantir una alimentació segura i eficaç evitant aspiracions. Les estimulacions manuals, l’electroestimulació i el kinesiotape són adequades per a aquesta situació.

Per tots aquests motius, cal destacar la gran feina que fan els logopedes als centres hospitalaris, que, encara que no sigui coneguda, és ben important. Per això s’ha de fer tot el possible per aconseguir un major nombre d’aquests professionals en la sanitat pública i privada per fomentar el benestar total dels pacients.

Neus Nicolau és logopeda de l’Institut Balear de Pediatria

stats