Algunes falses creences

L’exercici físic, les arts i el joc són elements secundaris de l’educació.

Per aprendre ens hem de moure dins la nostra zona de confort.

Cal guiar l’ensenyament segons l’hemisferi cerebral predominant.

L’aprenentatge matemàtic és un procés lent i constructivista.

Com més hores passa l’alumne a l’escola, més aprèn.

Escoltar Mozart ens fa més intel·ligents que tocar un instrument.

Dormir no té cap benefici cognitiu.

Són més importants la lògica i el procés racional que la imaginació.