Criatures  /  Escola 11/11/2017

L’estudi del ‘big data’ entra a les aules

Amb un clic, els joves interactuen a les xarxes socials, compren roba, llibres o música, o consulten informació. Ara bé, ¿són conscients que cada cop que ho fan generen un rastre digital que un analista pot interpretar per copsar les tendències o les preferències de la societat? EduCaixa els ajuda a tenir-ho clar

Trinitat Gilbert
3 min
Com es fa la inscripció al programa educatiu ‘Big data’?  L’estudi del ‘big data’ entra a les aules

El programa educatiu 'Big data: La intel·ligència de les dades', d’EduCaixa, de l’Obra Social La Caixa i adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, vol promoure l’adquisició de la competència en l’ús racional i crític d’internet. I tot plegat amb l’objectiu que els alumnes desenvolupin una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies. El programa compta amb la plataforma web bigdata.educaixa.com i l’aplicació Big Data EduCaixa com a suports educatius.

Per entendre la importància d’adquirir aquesta competència, cal tenir en compte que cada vegada que visitem una pàgina web o entrem en una xarxa social per interactuar-hi o penjar-hi una fotografia, generem una dada o, dit amb paraules tècniques, un rastre digital. Actualment, la interpretació dels rastres digitals ha generat el que es coneix com a big data, és a dir, una informació poderosa que, ben analitzada, detecta tendències i preferències de la societat. I, per consegüent, és una ajuda valuosa per a l’economia, que permet que les empreses siguin més competitives en un mercat globalitzat com l’actual.

Per tot això, es creu que s’inicia una nova revolució industrial, per a la qual els alumnes han d’estar preparats. D’una banda, perquè han de saber destriar la informació verídica i certa de totes les que naveguen per l’oceà d’internet. I, de l’altra, perquè han de fer un ús eficient de les eines digitals que tenen a l’abast d’un clic.

COMPETÈNCIA DIGITAL

En aquest context se situa el programa educatiu 'Big data: La intel·ligència de les dades', promogut per EduCaixa, de l’Obra Social La Caixa, que vol contribuir al desenvolupament de la competència digital de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Per desenvolupar-la, el docent disposa de la plataforma web bigdata.educaixa.com i l’aplicació Big Data EduCaixa, en què hi ha cinc blocs temàtics, que tracten des de la tecnologia que fa possible el big data fins a les àrees en les quals s’aplica. A més, també hi ha un espai docent amb una programació didàctica que permet aplicar el programa a partir de tres itineraris diferents. Així pot adaptar-se a les necessitats de cada context.

A l’hora de desenvolupar la matèria, la metodologia es basa en el treball cooperatiu i per projectes, que s’acaba recollint en una guia de capacitació. Dit amb altres paraules, el programa 'Big data: La intel·ligència de les dades' promou que els alumnes prenguin protagonisme i desenvolupin competències com aprendre a aprendre, l’autonomia i la iniciativa personal, a part de la competència en resolució de problemes, que és la que guia tot el procés d’un aprenentatge cooperatiu.

Per acabar, el docent disposa de suport i assessorament per poder explicar el programa, i també de suport a Facebook, on pot debatre i compartir la seva experiència.

Com es fa la inscripció al programa educatiu ‘Big data’?

A través de la pàgina web bigdata.educacaixa.com es pot fer la inscripció al programa educatiu Big data: La intel·ligència de les dades. Els 200 primers inscrits rebran un pack de benvinguda format per unes ulleres de realitat virtual amb les quals podran visualitzar un vídeo en 3D sobre la presentació del programa educatiu al qual s’inscriuen.

stats