A.F.

Generar consciència verda

Un nou projecte divulgarà els beneficis de l'energia solar fotovoltaica i l'autoconsum entre joves i adolescents

Cal conscienciar els joves sobre l'ús de les energies renovables / GETTY Zoom

En un moment en què el debat sobre les energies renovables preocupa el conjunt de la societat com a via per preservar millor el nostre entorn, ha sorgit una nova iniciativa que busca conscienciar els joves sobre el benefici d'energies alternatives com la solar.

El sector solar es troba en un moment de grans expectatives. Finalment es compta amb un marc regulador per a l'autoconsum que estableix els procediments per a la instal·lació i la legalització d'aquest tipus de solucions. 

Des del clúster Solartys consideren que la situació actual és immillorable per treballar la conscienciació ciutadana des de les edats més joves amb l'objectiu de generar una consciència que resulti beneficiosa a llarg termini. Amb aquesta finalitat s'ha aprovat el projecte que Solartys va presentar per a aquest any en el marc del Programa Catalonia Clusters. Aquest projecte consisteix en cursos de divulgació dels beneficis de l'energia solar fotovoltaica i l'autoconsum entre joves i adolescents.

La generació d'una consciència de demanda jove que s'identifiqui amb les energies renovables es considera un element clau per a l'impuls de la nostra tecnologia. Al llarg de la campanya es presentaran els beneficis de l'energia solar i l'autoconsum perquè els alumnes comencin a tenir consciència de quines són les diferents fonts d'energia existents i la diferència entre les energies renovables i no renovables, i tinguin coneixement de les possibilitats i els diferents avantatges de la utilització de les diverses fonts d'energia existents.

Aquest projecte es realitzarà de moment només a Catalunya, i un total de 1.200 alumnes podran gaudir d'aquestes sessions.