JUDIT MONCLÚS

El món d’avui es mira

L’Escac incentiva el programa Cine Base perquè el format audiovisual es converteixi en competència bàsica a l’educació secundària

L’Escac incentiva el programa Cine Base / ESCAC Zoom

“Si a un alumne li dones un text instructiu, no se’l llegirà. Però si li dones un vídeo tutorial, se’l mirarà. Hi ha un canvi en la manera d’entendre el món. Els joves llegeixen però els és més fàcil el món audiovisual perquè hi conviuen. És el que tenen a l’abast i el que consideren seu”. Maribel Tarrés és professora de llengua a l’Institut L’Estatut de Rubí. Durant dos anys ha assistit als cursos de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) per a professors de secundària, inclosos en el projecte de Cine Base, que va néixer amb l’objectiu d’implantar la narrativa audiovisual com una competència bàsica -indispensable i d’ús habitual a l’ESO- a tots els alumnes del país.

“Durant la primària, els alumnes aprenen a narrar mitjançant l’escriptura i la lectura, i a la secundària ho haurien de fer mitjançant el format audiovisual”, afirma Aintza Serra, responsable del programa Cine Base i directora curricular de l’Escac, que assegura que les noves generacions d’alumnes viuen l’audiovisual d’una manera molt integrada en la seva quotidianitat de comunicació, de creació i de relacions amb els amics. D’aquesta realitat és d’on sorgeix la necessitat de traslladar la narració audiovisual a les aules i el motiu del llançament del nou programa. “El destinem a professors i, especialment, a estudiants d’ESO. En aquest cas, perquè creiem que és en aquesta etapa quan els joves desenvolupen una veu pròpia, comencen a marcar el seu caràcter, a tenir més relacions amb els amics i porten tot el dia a sobre l’únic que els fa falta per treballar amb l’audiovisual: el telèfon mòbil”, explica Serra.

Cine Base té per objectiu implantar la narrativa audiovisual com una competència bàsica a tots els alumnes del país

‘LEARNING BY DOING’

El programa Cine Base es fonamenta en tres punts que, a la vegada, configuren la manera de treballar de l’Escac. El primer és el learning by doing, en què l’alumne aprèn amb el que fa. Tot és pràctic, no hi ha classes magistrals. “Jo et proposo un exercici, tu el fas, i mentre el corregim, aprens la lliçó”, indica Serra. El segon punt consisteix en l’autoavaluació: els primers que avaluen són els mateixos alumnes. I el tercer és el treball per projectes. “Amb aquestes tres idees, hem muntat un programa amb uns continguts centrats en cent pràctiques narratives molt senzilles, divertides i aplicables a qualsevol aula, assignatura i departament”, explica Serra. A partir d’aquí, els cursos es duen a terme durant el mes de juliol en sessions intensives i es diferencien entre els que estan destinats als joves d’entre 13 i 17 anys i els dirigits al professorat.

Els cursos per a docents estan homologats pel departament d’Ensenyament i pel ministeri d’Educació. Al llarg del mes de juliol se’n fan quatre sessions setmanals, que s’estructuren en dos nivells, el beginner i l’advanced (que poden fer en la modalitat de ficció o de documental). “Com a professora de llengua a mi m’interessa molt perquè és el mateix que fem a l’aula però, en comptes del llenguatge oral o escrit, ho fem a través de l’audiovisual”, assegura Tarrés. Ella s’hi va inscriure per primer cop fa dos estius. “La qualitat, la infraestructura i la manera de fer ajuda molt els professors a entendre com haurien de ser les classes; a veure que nosaltres no hauríem de ser transmissors sinó que els alumnes haurien d’aprendre fent la feina que se’ls proposa amb autonomia, amb la personalització de l’aprenentatge i dels ritmes. Crec que, des de l’Escac, a més de donar a conèixer la narrativa audiovisual, ajuden també a gestionar una aula quan s’hi treballa per projectes o per competències, com és el nostre cas”.

"La qualitat, la infraestructura i la manera de fer els cursos ajuda molt els professors a entendre com haurien de ser les classes"

Maribel Tarrés - professora

En paral·lel a aquests cursos per a docents, l’Escac també organitza Summer School, cursos quinzenals als quals es pot inscriure qualsevol alumne d’ESO i batxillerat i que segueixen les mateixes modalitats que els cursos destinats al professorat. Els participants reben una introducció bàsica a la narrativa audiovisual a través d’un programa formatiu i a la vegada lúdic basat en la realització de pràctiques i projectes.

DE L’ESCAC A L’AULA

Cine Base també proposa un sistema d’assistència al professorat en la implantació de l’audiovisual a les aules de secundària. Així, l’Escac estudia, proposa i supervisa propostes concretes de tallers i projectes per als diferents centres que ho sol·licitin en el transcurs de la implantació de la narrativa audiovisual al seu projecte curricular. “Hem identificat que el professorat d’ESO necessita suport per fer efectiu aquest pas i per això els dediquem part del programa. En molts casos, els alumnes ja dominen la part tècnica però als professors els fa por canalitzar els continguts en un format en el qual ells se senten més verges que els seus alumnes”, explica Serra. Per això, qualsevol professor que hagi fet el curs d’estiu pot disposar d’assistència a l’aula. I els projectes cada any van augmentant. Aquest, l’Escac ja en té més d’una trentena. “Hem fet tallers de tecnologia i de matemàtiques amb l’audiovisual com a format d’investigació, així com de llengües, de creació de personatges o d’investigació al voltant del moment històric del 1714, amb titelles”, recorda Serra. El següent pas, diu, és aconseguir la complicitat dels centres de secundària i de les seves AMPA, així com de les associacions d’exhibidors perquè els alumnes vagin a les sales de projecció almenys un cop al mes durant el curs.