Criatures  /  Escola 30/12/2017

Iniciatives per aprendre en xarxa

Els temps canvien, i les maneres d’aprendre, també. Gràcies a les noves tecnologies, els professors poden intercanviar informació i experiències innovadores; i els alumnes, adquirir nous coneixements

Ainhoa Boix
5 min
Iniciatives per AprenDRE en xarxa  Més d’una opció  per triar

Treballar junts no sempre significa fer-ho en equip o sota un mateix prisma. Hi ha vegades que coincideixes plenament en la manera d’entendre la professió dels teus companys i d’altres que trobar algun col·lega amb qui compartir inquietuds i metodologies resulta més que difícil. Això passa en qualsevol sector: en medicina, en periodisme, en dret, en psicologia i, esclar, també en un àmbit tan ric i tan ple de matisos com l’educació. Malgrat que tots els professors tenen com a objectiu que els seus alumnes aprenguin i que assoleixin les competències necessàries per fer front al seu dia a dia i al seu futur acadèmic i professional, no tots aborden l’ensenyament de la mateixa manera. Alguns, per exemple, prefereixen utilitzar els llibres de text per aconseguir els objectius marcats al currículum; d’altres aposten per combinar plataformes tradicionals amb altres de més innovadores però sense sortir-se del guió; i d’altres entenen que la millor manera d’adquirir aquests coneixements és fer-ho per projectes i convertint l’alumne en protagonista del seu aprenentatge.

Justament fruit d’aquesta necessitat de canvi i de col·laboració va néixer fa 30 anys la International Education and Resource Network (iEARN), un punt de trobada i debat per a aquells educadors que assumeixen l’educació des d’un punt de vista interdisciplinari i que, per falta de recursos i de suport, no poden desenvolupar aquest tipus d’ensenyament de forma individual. Avui, aquesta associació compta amb més de 20 filials a tot el món i amb més de 150 projectes educatius online, als quals poden adherir-se tots aquells educadors que comparteixin la seva filosofia amb aquest organisme i que vulguin implantar-los a les seves aules.

Ho explica Albert Correa, un dels responsables d’aquesta institució a Catalunya, iEARN Pangea, i, també, gran defensor d’una manera d’aprendre que, com indica, presenta innombrables beneficis per als docents i per als alumnes. I és que, gràcies al treball col·laboratiu en xarxa, els professors no només poden posar-se en contacte amb companys de diferents centres i països, sinó també accedir a recursos de primària i secundària elaborats per docents com ells i rebre formació i assessorament a l’hora d’aplicar-los a les aules. “És molt difícil que un mestre, a més de les tasques del seu dia a dia, tingui temps de planificar, dissenyar i muntar material didàctic i establir les infraestructures necessàries per portar-lo a terme. Des d’iEARN fem tota aquesta feina perquè els mestres només hagin d’implementar-la dins de l’aula, que també és una feina important”, explica Correa sobre aquesta institució, que serà seu de la Conferència Mediterrània 2018.

TREBALL COL·LABORATIU

¿I què hi ha dels beneficis per als estudiants? També n’hi ha, i molts. En parla Margarita Guinó, una de les coordinadores de projectes educatius a iEARN Pangea i una de les moltes docents que els posa en pràctica a les aules catalanes. Explica, per exemple, que el fet d’abordar matèries com la llengua o la literatura des de plataformes diferents del tradicional llibre de text, en grup i de forma més lúdica, a més d’integrar diferents àrees de coneixement en un mateix projecte resulta més motivador per als alumnes. I no només això: el fet de posar en contacte els estudiants amb nens d’altres centres i realitats fa que tots plegats aprenguin a coordinar-se i a utilitzar eines com la comunicació, l’argumentació i el respecte a altres opinions i cultures. “És una eina col·laborativa perquè l’estic fent jo, però, a més a més, vuit escoles més de Catalunya, i els meus nens aprenen amb el que ells fan i amb el que fan els altres alumnes”, comenta Guinó, que recorda que els projectes que es desenvolupen a iEARN Pangea són reconeguts pel departament d’Ensenyament i, per tant, poden ser utilitzats per adquirir les competències curriculars.

Del treball en equip, de la responsabilitat i de la motivació dels estudiants als quals fa referència Guinó, també en parlen la responsable de Projectes amb Espurn@, Marta Simón, i la coordinadora de professors que gestionen aquests projectes, Mònica Valverde. Una iniciativa educativa online que sorgeix de la necessitat d’acompanyar els docents en la feina d’implantar l’aprenentatge per projectes a les aules i que, en aquest cas, impulsa l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. I, encara que són unes quantes les similituds entre iEARN i Projectes amb Espurn@, la veritat és que les propostes que fa cadascun tenen personalitat pròpia. En part, perquè cada projecte aborda una temàtica i ho fa de manera diferent. I també perquè cada alumne i cada centre els converteixen en únics. No podem oblidar que els treballs s’elaboren de forma col·laborativa entre estudiants de diferents col·legis i instituts, i això fa que el resultat i les experiències no siguin mai iguals.

“Una de les coses que fa rica aquesta iniciativa és que uns i altres som una font d’inspiració constant”, explica Valverde sobre 'Divermath', 'English Tales' i 'Cadàvers exquisits', els tres projectes educatius que impulsa aquesta institució i que, a partir de l’anglès, l’art i les matemàtiques, busquen potenciar diferents competències educatives i tecnològiques dels nens. Els alumnes aprenen a escriure en un bloc, a geolocalitzar o a navegar per les xarxes, i ho fan sota la mirada atenta dels professors.

LES TIC COM A EIX

On les noves tecnologies constitueixen un mitjà i una inspiració és a Espiral, un col·lectiu de professors, investigadors, estudiants i professionals de diferents àmbits que neix amb l’objectiu d’integrar les TIC a les aules i d’acompanyar docents i alumnes en aquest procés. En el seu cas treballen en grups de treball online als quals es poden unir els professors i els alumnes que ho vulguin i des d’on poden intercanviar informació, experiències i propostes innovadores. El president d’aquesta iniciativa, Juan Carlos Palomino, entén que l’aplicació de les noves tecnologies a l’educació va més enllà de substituir els llibres de text per una tauleta o de fer una cerca a internet. “No volem que els nostres alumnes siguin únicament consumidors de tecnologia, sinó que també en siguin productors. És a dir, que siguin capaços d’utilitzar les noves tecnologies per produir i emprendre, i que ho facin des de diferents plataformes: des de l’ordinador fins a la impressora 3D”.

Més d’una opció per triar

Encara que iEARN Pangea, Projectes amb Espurn@ o Espiral són institucions que compten amb una gran trajectòria, no són les úniques associacions de renom que utilitzen les xarxes per impulsar la innovació en educació i per promoure el contacte i les sinergies entre professors i alumnes. ASPnet, British Council, ePals, Lancenet, itScool o Eduteka són altres organismes que tenen com a objectiu crear aliances entre els protagonistes del món educatiu i fer-ho a través de propostes tan diferents com l’aprenentatge d’idiomes, el medi ambient o la interculturalitat. A la pàgina web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya en trobareu molts. L’única cosa que fa falta per adherir-s’hi són ganes de fer-ho.

stats