A.F.

Cal garantir l'atenció sanitària a l'escola

Volen més infermeres als CAP i a les escoles en funció del requeriment de cada infant

Una imatge d'arxiu de la infermera escolar Vanessa Pedró / PERE TORDERA Zoom

Diferents associacions i col·legis d'infermeres catalanes demanen als departaments de Salut i d'Educació mesures urgents per garantir l'atenció sanitària a l'escola. Atesos els diferents pronunciaments, consultes i sol·licituds de presa de posició davant la situació de necessitat de cures infermeres tant a les escoles ordinàries com a les que requereixen intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI) i les d’educació especial, entitats com els col·legis d'infermeres i infermers de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona o l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya han fet públic un comunicat en què demanen abordar la manera més eficient i possible per garantir els recursos que ara són insuficients i que passa per dotar de més infermeres a l'atenció primària i a les escoles en funció del requeriment de cada infant. A més, consideren fonamental la incorporació d'infermeres als equips d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) que donen suport al professorat i als centres educatius. També destaquen la necessitat de prendre mesures urgents, començant per l'atenció a infants en escoles d'educació especial i en aquelles escoles ordinàries amb suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI) i d'anar incrementant la dotació fins a assolir les recomanacions del rati internacional d'infermeres a les escoles.

En aquest sentit, les entitats fan públic el seu posicionament i fixen un seguit de demandes:

  • Mentre professionals de la salut, autoritats sanitàries, educatives i socials fan tota mena de càbales, infants, familiars i mestres, però també infermeres i infermers, viuen situacions difícils i pateixen necessitats no satisfetes, que requereixen una solució immediata i preeminent.
  • Les infermeres orienten, guien i acompanyen les persones en tot el seu recorregut vital i ho fan proporcionant cures infermeres a la persona, la família i la comunitat. Els infants i els joves són subjecte d’atenció i intervenció de les infermeres. Les infermeres acompanyen l’infant i el jove, sa o malalt, en el seu procés de salut, i ho fan des d’un abordatge integral de les seves necessitats a través d’activitats de caràcter assistencial, de prevenció i promoció de la salut.
  • Hi ha diversos perfils professionals que poden fer sinergia convenientment al servei del requeriments de cures dels infants i adolescents que atenen. Des de la infermera generalista a la infermera especialista –a l’escola principalment la infermera familiar i comunitària, la infermera pediàtrica i la infermera de salut mental– i la infermera experta, com està reconeguda la infermera escolar.
  • L’organització dels serveis al nostre sistema de salut i el compromís amb la salut dels membres de la comunitat educativa (infants, adolescents, famílies, mestres, personal d’administració i serveis, etc.), justifica tant infermeres generalistes com especialistes o expertes, perquè la salut escolar requereix una atenció especial.
  • Compromís amb la necessitat urgent d’afrontar el repte i l’obligació de millorar, en la mesura del possible, la salut en el context de les comunitats educatives en benefici de tots els nens i les nenes i el seu entorn significatiu, així com de contribuir a resoldre problemes que fan molt difícil que l’escola esdevingui de veritat inclusiva i disposi dels suports necessaris que garanteixin la igualtat d'oportunitats. Els infants no són ciutadans del futur, ho són del present.
  • És fonamental ser honest amb el diagnòstic de la situació per poder prendre les millors decisions per a la salut actual i futura dels escolars. Si la millor sortida és crear una xarxa específica d'infermeres escolars dedicades exclusivament a prestar atenció sanitària en les escoles o si, al contrari, les autoritats sanitàries han de posar els recursos perquè es respongui des dels equips d'atenció primària (EAP) dels centres de salut, no es pot banalitzar. Cal seure i debatre sense oblidar ningú i fugir de postures enrocades en un o altre sentit.
  • Els EAP tenen la responsabilitat i són competents per al desenvolupament de la salut comunitària, de la qual la salut escolar és una part fonamental, i probablement seria un greu error fragmentar l'atenció a la salut dels escolars creant una xarxa paral·lela i desvinculada de l’atenció primària de salut que aten habitualment i de manera continuada la salut d'aquests nens i de la comunitat educativa. 

Actualment no es contemplen les necessitats actuals i els recursos són totalment insuficients. Les necessitats dels infants i adolescents, la família i l’entorn significatiu determina quin ha de ser el recurs més adient. El que cal aconseguir és que en funció d’aquests requeriments de cura, els nens i les nenes tinguin accessible una infermera a l’escola. De manera continuada els que ho requereixin i de manera programada quan sigui el cas.

En aquest sentit i entre d’altres, és fonamental la incorporació d’infermeres als equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) que donin suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies, de la mateixa manera que informen parts docents amb l’especialitat de psicologia i pedagogia, treballadors socials i, actualment, fisioterapeutes. Cal recordar que el decret 150/2017, del 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu determina que el tutor de l'alumne que és el responsable d'elaborar el pla de suport individualitzat (PI) i de fer-ne el seguiment– ho ha de fer prenent en consideració els informes que aportin altres professionals de l'àmbit sanitari i sociosanitari.

Així, reivindiquen que es prenguin mesures urgents per donar resposta a aquestes necessitats, començant per aquelles escoles en què la situació de vulnerabilitat dels alumnes és prioritària pel fet que es troben en escoles d’educació especial o en escoles ordinàries amb suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), abans USEE, i anar incrementant la dotació fins a assolir les recomanacions de la ràtio internacional d’infermeres a les escoles.

Les entitats signants valoren positivament les voluntats recentment expressades pel departament de Salut orientades a reforçar el programa Salut i Escola i les del departament d’Educació pel que fa a possibles acords amb el departament de Salut. 

Finalment, se solidaritzen amb les mares i els pares –especialment d’aquells infants i adolescents amb capacitats diferents– impulsors de la presència de la infermera a l’escola.