Criatures 15/09/2018

Beatriz Pont: “La feina dels docents ha passat de ser individual a ser un treball d’equip”

E.e.
3 min
“La feina dels docents ha passat de ser individual a ser un treball d’equip”

¿Hi ha variables que provin la influència del director en els resultats d’un centre?

Hi ha evidència internacional que demostra l’impacte que tenen els directors en els resultats de l’alumnat: exerceixen una influència indirecta pel fet que estableixen el clima adequat perquè a la seva escola es faci treball conjunt entre docents centrat en els alumnes i en els seus resultats. A l’OCDE s’han fet diversos estudis que analitzen el lideratge escolar. Al primer, el 2008, vam comparar les polítiques i pràctiques dels directors en 22 sistemes educatius del món on ja es reflectia la importància de la direcció escolar i les tasques concretes en les quals els directors poden tenir més impacte, que no és a l’hora d’organitzar la feina administrativa, sinó quan se centren a definir la visió de l’escola, organitzar i fomentar el treball conjunt, promoure la col·laboració i formació entre els docents i treballar en l’adaptació del currículum a l’escola. Altres enquestes i investigacions, incloent-hi PISA o TALIS, també han reflectit aquestes tasques, però també mostren que hi ha molts països on el lideratge anomenat pedagògic no s’exerceix.

Què ha de permetre la legislació pel que fa a autonomia de centre perquè un director pugui exercir un autèntic lideratge pedagògic?

Hauria de centrar la funció principal de la direcció i oferir espais d’autonomia per adaptar el currículum a les necessitats de l’escola, i també a la feina dels docents. Però l’autonomia s’ha d’acompanyar de suport als directors perquè la puguin exercir: això inclou bons programes de formació, estratègies de suport i dades per poder entendre com es progressa. Autonomia no significa abandonar les escoles. Han de tenir bons directors, un bon equip pedagògic i suport extern per poder avançar.

¿Els directors de l’ensenyament públic haurien de poder triar els docents del seu centre?

Haurien de poder participar en la decisió sobre el personal que pugui conformar l’equip de la seva escola. Les escoles han canviat i la feina dels docents ha passat de ser individual a ser un treball d’equip. En aquest context, les escoles no es poden permetre el treball individual solament; necessiten la col·laboració del claustre i els docents. Per això és important que els docents s’hi integrin bé, que hi hagi sintonia.

Quins límits i mecanismes de control ha de posar la legislació, però?

Els infants només tenen una oportunitat d’estudiar a l’escola: l’educació és per a ells el seu futur (i el nostre). Per això no es pot ser passiu: una mala escola no s’arreglarà si no es canvia, si no s’hi dona suport, i hi ha d’haver maneres de poder intervenir si algun director és molt ineficaç per assegurar l’educació dels nostres fills en tot moment i com a prioritat.

Una de les obligacions d’un director és avaluar el seu equip. ¿Creu que una bona manera seria fomentar l’observació entre professors?

Sí. Una de les tasques importants és fomentar la feina d’obrir les classes i també una cultura de retroalimentació entre docents que no sigui punitiva, sinó centrada a crear una bona escola entre tots, treballant en equip. Al Japó hi ha una pràctica anomenada study circle en què els docents s’ajuden entre ells per veure com estan dirigint la seva classe. És un canvi cultural important.

¿Un bon director ha de fixar objectius i dissenyar estratègies a mitjà i a llarg termini?

Un director ha de fixar objectius per a l’escola a mitjà i a llarg termini juntament amb els docents i la comunitat educativa i, després, definir les estratègies per aconseguir aquests objectius. Així mateix, és clau que els directors tinguin formació i capacitat per poder dur a terme aquests processos i que comptin amb suport extern, des del govern local o regional, per a les seves tasques.

A fons

Beatriz Pont forma part de l’equip d’investigadors i analistes de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) des del 1999, on ha participat en nombroses publicacions sobre la millora educativa dins de la Secretaria d’Educació. Pont ha publicat nombrosos informes i investigacions sobre el tema, com ara 'Lideratge escolar: inversió clau per a la millora educativa' (2016).

stats