Escola 08/06/2018

Les escoles bressol fan xarxa

La Diputació de Barcelona constitueix la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

A.f.
3 min
Les escoles bressol fan xarxa

La Diputació de Barcelona ha impulsat la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals (XEBM), que va presentar en el marc de la celebració del 28è Fòrum Local d'Educació, "El valor de l'educació 0-3", que va comptar amb la participació de més de 400 persones entre electes locals, tècnics municipals d'educació i docents.

La xarxa neix amb la voluntat d'aplegar totes les escoles bressol municipals de la demarcació de Barcelona, actualment, 395 de 235 municipis, i per posar en relleu la contribució del món local a l'educació de la primera infància.

Durant la presentació, el diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, va subratllar que "l'actual mapa d'escoles bressol a la demarcació de Barcelona s'ha consolidat gràcies al compromís i l'esforç dels ajuntaments d'assumir una responsabilitat més gran en la gestió de l'educació infantil i, per tant, de crear una oferta de serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies inclusiva, de qualitat i per a tothom". En aquesta línia i durant la signatura de la constitució de la Xarxa es va destacar la importància de treballar de manera conjunta.

La Xarxa d'Escoles Bressol Municipals, la quarta que es crea en aquest mandat després de la de Música i Art, d'Educació Especial i de Persones Adultes, s'inscriu en l'estratègia de la Diputació de Barcelona de consolidar un sistema de xarxes de centres educatius municipals que reforci l'acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya. En total, entre les 4 xarxes aglutinen gairebé 600 centres educatius municipals i més de 67.000 alumnes.

Els objectius

Aquesta nova xarxa serà un espai de recerca, d'intercanvi i de coneixement horitzontal entre les escoles bressol municipals, que contribuirà a integrar actuacions de suport tècnic, material i econòmic, i possibilitarà l'aprenentatge compartit per tal consolidar les escoles bressol municipals com a centres educatius de referència que reforcen les oportunitats educatives de la ciutadania.

En l'actualitat, a la demarcació de Barcelona (a excepció de Barcelona ciutat) 235 municipis compten amb un total de 395 escoles bressol municipals (EBM), una xifra que suposa que un 76% dels municipis de Barcelona compten, com a mínim, amb una EBM, que escolaritzen més de 24.000 nens i nenes de menys de 3 anys, el 58% dels infants que estan escolaritzats a primer cicle d'educació infantil

La Diputació de Barcelona ofereix suport econòmic, tècnic i formatiu a les EBM. Pel que fa al suport econòmic, durant el bienni 2016-2018 hi ha aportat més de 24 milions d'euros, cosa que suposa prop de 1.050 euros per plaça d'escola bressol municipal i un 23% de la despesa corrent per alumne. Pel que fa al suport tècnic, s'ofereixen eines per a la gestió i sostenibilitat de les EBM elaborant projectes educatius de centre i de disseny de currículums, així com estudis de costos i de gestió econòmica. I, quant a la formació dels docents, durant el 2017 es van organitzar 25 cursos en 57 ajuntaments, amb un total de 356 hores i 434 persones acreditades.

stats