Escola 10/06/2022

Escola bressol per a tothom

A partir del curs vinent, l’escolarització d’Infantil 2 en els centres públics serà gratuïta per a les famílies

3 min
Escola bressol municipal Mas Balmanya

El pròxim curs 2022-2023 s’inicia la gratuïtat per a les famílies de l’escolarització d’Infantil 2 (I2), una mesura fruit de l’acord entre el Departament d'Educació i les entitats municipalistes. Com va explicar el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en la roda de premsa de presentació de l’acord el passat mes d'abril, l’objectiu és beneficiar sobretot l’alumnat, però també suposa millores per al sistema educatiu i les famílies, i permet combatre el despoblament rural.

El procés de gratuïtat s’iniciarà ja el curs vinent, donant cobertura en aquesta primera etapa a I2. En una segona fase, la cobertura es farà extensible a l'I1 i l'I0, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària. Catalunya té un total de 968 escoles bressol de titularitat pública, 926 de les quals són municipals i 42 són titularitat de la Generalitat.

Una prioritat educativa

La inversió en educació infantil és una prioritat educativa, atès que és un dels factors que fomenta l’èxit escolar i aporta més rendibilitat social, sobretot en infants que viuen en situació de pobresa i en entorns desafavorits. La gratuïtat del primer cicle d’educació infantil facilitarà l’accés de les famílies a aquests ensenyaments, i els beneficis que se’n derivaran seran tant per als infants com per a la societat i per al mateix sistema educatiu. Jean-Marc Segarra, director general de Centres Públics, apunta que aquesta gratuïtat suposa dues coses cabdals: "d’una banda, facilitar la conciliació familiar permetent que les famílies puguin reincorporar-se abans a la seva carrera laboral, i de l’altra, un estalvi que poden tenir les famílies, però especialment les que tenen una vulnerabilitat socioeconòmica i que ara tindran un incentiu per poder portar les criatures a les llars d'infants".

La gratuïtat de l'escolarització dels infants de 0-3 anys en els centres públics comença a aplicar-se el curs vinent.

Aquest canvi suposa una millora en diversos aspectes, començant pel mateix alumnat, ja que es garanteix l'accés de tots els infants als ensenyaments de 0 a 3 anys en condicions d'igualtat. Cal recordar que aquesta etapa és clau per al desenvolupament de la personalitat i les aptituds i capacitats dels nens i nenes, i per això és important que tothom que vulgui hi tingui accés. D’altra banda, per a les famílies, l'accés a I2 redueix la despesa d'escolarització i facilita la conciliació laboral i familiar, fet que pot tenir un impacte positiu en la natalitat. Finalment, per al sistema educatiu, ajuda a l'ocupació màxima de les places d'infantil existents. D'aquesta manera, s'equilibra l'oferta i la demanda de places.

Què inclou la gratuïtat d'I2?

L'escolarització gratuïta, en l'horari habitual, dels infants de dos anys als ensenyaments d’educació infantil a les escoles bressol públiques (municipals i del departament d'Educació).

No inclou el servei de menjador ni altres serveis complementaris, com el d'acollida.

Segarra recorda que parlem de gratuïtat i no d’universalitat, que a la pràctica vol dir que la gratuïtat afecta el servei d’escolarització. "No entren ni les acollides matinals o de migdia, ni el menjador, ni les excursions. A més, és important remarcar que estem parlant del calendari acadèmic escolar, de setembre a final de juny, per tant, aquesta gratuïtat tampoc inclourà els mesos de juliol i agost". 

El cost de la plaça

L'educació infantil és una prioritat del Departament d'Educació i per això es preveu una inversió de 90 milions d’euros per al curs escolar 2022-2023. En funció de la tipologia de centre, el cost de la plaça per infant tindrà diferents anàlisis:

  1. Escoles bressol municipals: Actualment, el cost es divideix en tres vies de finançament de 1.600 euros cadascuna a parts iguals per a famílies, corporacions locals com a titulars, i Departament d'Educació. Amb la nova proposta, Educació finançarà 1.600 euros més per cada plaça assumint la part de les famílies, de manera que aquestes podran gaudir de la completa gratuïtat d’aquests ensenyaments. L’administració local, per la seva banda, mantindrà la seva part de corresponsabilitat en el finançament.
  2. Escoles bressol del Departament d'Educació: El Departament assumeix tot el cost d’escolarització.
  3. Escoles bressol privades: El Departament subvencionarà amb 800 euros per infant/curs. A més, en el cas d’aquelles famílies en situació de vulnerabilitat, Educació subvencionarà amb 800 euros addicionals i assumirà, per tant, 1.600 euros per alumne. Actualment, tan sols els centres d’iniciativa social reben una subvenció de 300 euros per alumne.

Com explica Jean-Marc Segarra, director general de Centres Públics, l’objectiu primer és "recuperar la confiança en l’escolarització, perquè la pandèmia va provocar que en aquestes franges d’edat cada vegada hi hagués menys infants apuntats a les escoles bressol. Volem omplir el màxim de les places disponibles i reequilibrar oferta i demanda. I, a partir d’aquí, el que haurem de fer amb la màxima celeritat possible és gestionar la creació de noves places públiques. La voluntat és crear-ne unes 10.500, sobretot on hi ha més demanda que oferta".

stats