A. F.

Per on ha de passar el canvi de model educatiu?

El Simposi sobre Canvi Educatiu demana personalitzar l’aprenentatge i reformular avaluació, formació, capacitació de docents i organització 

Per on ha de passar el nou model educatiu? / FOTO: TJERK VAN DER MEULEN Zoom

Avui s'ha tancat el Simposi sobre Canvi Educatiu que s'ha celebrat durant dos dies al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, coorganitzat per Escola Nova 21, la UNESCO i l'OCDE. Els participants han coincidit en la necessitat d’unir esforços d’escoles, grups de recerca, xarxes i administració educativa cap a un sistema educatiu avançat. Al llarg de dos dies, 400 persones han debatut sobre un propòsit educatiu enfocat a desenvolupar competències per a la vida en un món canviant, unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com aprenem i una avaluació i una organització al servei d’aquesta formació integral. 

A més de panells on han debatut representants internacionals amb acadèmics, responsables escolars i personalitats locals com l’exconseller Del Pozo i l’exregidora Marina Subirats, el simposi ha tingut 12 grups de treball focalitzats en propòsit, pràctiques, avaluació i organització, que han permès connectar el treball d’investigadors amb el d’escoles participants del programa

El simposi ha aplegat durant dos dies 400 participants: mestres, investigadors de 8 universitats i membres d’administracions educatives

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha fet la cloenda del simposi i ha rebut les conclusions del treball dels dos dies de mans del director d’Escola Nova 21, Eduard Vallory, que ha fet notar els impediments que frenen el canvi i que s’han de poder superar, i que ha ofert seguir treballant amb escoles i administracions educatives per fer possible el canvi educatiu. El dia abans, el conseller Raül Romeva i l’exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, van demanar que el propòsit de l’educació tingui en compte els reptes globals que han de permetre formar ciutadans lliures i responsables.

Eixos de treball

Al llarg de dos dies el simposi ha aprofundit en els 4 eixos del Marc d’Escola Avançada, que és la referència per als 481 centres del programa: (1) Un propòsit educatiu que generi competències per a la vida en el context del segle 21; (2) sistemes per mesurar els assoliments de totes i cadascuna d’aquestes competències; (3) pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenen, i (4) una organització dirigida a l’aprenentatge de tots els infants, que actualitza l’acció educativa i que està oberta i interactua amb el seu entorn. 

Des que el 28 de setembre es va anunciar l’acord amb la Diputació de Barcelona gràcies al qual s’integraven 456 escoles al programa a través de l’establiment d’una cinquantena de xarxes territorials, Escola Nova 21 ha fet ja 7 tallers sobre canvi educatiu amb 1.200 representants d’equips de direcció de les escoles, que han començat així el procés de debat intern sobre el propòsit educatiu i les pràctiques d’aprenentatge. 

Mentrestant s’està treballant per estendre els acords de cooperació amb ens locals i de creació de xarxes a les altres tres diputacions i al Consorci d’Educació de Barcelona, i s’està elaborant una eina d’autodiagnosi per als centres des del marc comú d’escola avançada en coordinació amb el departament d’Ensenyament. 

Autodiagnosi

Està previst que aquest desembre els centres participants puguin fer servir l’eina d’autodiagnosi de forma participativa amb tot el claustre, que els permetrà dibuixar el seu propi pla de millora. A partir de gener, els centres disposaran d’espais de capacitació i reflexió compartida en xarxes territorials, així com d’indicadors d’avaluació, perquè puguin actualitzar el seu enfocament educatiu i avançar cap al marc comú. També se'ls dotarà de recursos digitals per al canvi que coordinarà una persona que s’ha sumat a l’equip gràcies al suport de la Fundació PuntCat. 

D’entre tots els centres, el mes de desembre es farà una mostra representativa de 30 centres per assajar amb ells un procediment de canvi generalitzable. Aquests centres rebran acompanyament, formació i capacitació intensius per tal de garantir el canvi, i es crearà una acció pilot a través d’un procediment que s’anirà revisant i millorant. La mostra es farà en base als percentatges de distribució territorial, primària/secundària, perfil socioeconòmic i titularitat del conjunt del sistema.