Aure Farran

Millores en l'atenció a la diversitat a les escoles bressol

La Diputació de Barcelona promourà l'atenció i detecció de les necessitats educatives especials a les escoles bressol de la demarcació

Atenció a la diversitat Zoom

El diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet, va presentar fa uns dies el projecte "Espais d'estimulació multisensorial" a través del qual la corporació obre una nova línia de suport als ajuntaments en l'àmbit de l'atenció i la detecció precoç de les necessitats educatives especials a les escoles bressol municipals.

En paraules d'Homet, "aquest projecte d'assistència als municipis vol que les escoles bressol esdevinguin també un servei amb capacitat d'oferir oportunitats per al treball en inclusió educativa i en l'atenció precoç a les necessitats educatives".

Amb aquest projecte, la Diputació obre una línia de suport més àmplia que vol incidir en els centres educatius municipals i, en especial, en els centres i serveis que els ens locals disposen en l'àmbit de l'educació especial.

Dotze municipis seran els primers a participar en la confecció d'espais d'estimulació multisensorial: Badalona, Barberà del Vallès, Castelldefels, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Montcada i Reixac, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Viladecans i Vilafranca del Penedès, amb el suport econòmic, tècnic i formatiu de la corporació.

El diputat Homet va assenyalar també que "és important que a la demarcació de Barcelona existeixin escoles bressol de referència que puguin atendre els nens i nenes amb necessitats educatives especials" i que aquests espais responguin a les necessitats reals identificades pels ens locals.

Per tal de consolidar i promoure polítiques d'educació especial des dels ajuntaments, la delegació d'Educació també impulsarà una xarxa d'escoles d'educació especial i publicarà un estudi, que presentarà el proper 20 de gener, sobre el treball dels ajuntaments de la demarcació en l'àmbit de l'educació especial.

Espais d'estimulació multisensorial

Són instal·lacions físiques amb equipament intensiu d'imatge, so i mobiliari de suport acompanyades d'un programa d'estimulació sensorial amb projectes didàctics.

A més, es tracta d'espais innovadors d'aprenentatge que reforcen les competències en les diferents etapes educatives, com l'etapa 0-3 anys a l'escola bressol.