ESTHER ESCOLÁN

Nous reptes: educar #avuixdemà

La fundació educativa FEDAC, que aplega 24 escoles catalanes, ha creat un pla educatiu que promou un canvi social impulsat des de les aules

Nous reptes: Educar #avuixdemà / FEDAC Zoom

L’educació és un element cabdal en qualsevol societat. És una tasca que han de dur a terme de bracet famílies i escoles. I de l’educació depèn fer dels nostres fills uns futurs ciutadans amb uns valors i unes competències personals, professionals i socials que no dubtin a posar al servei d’ells mateixos, del seu entorn personal i professional, de la societat i del món on vivim. Cadascú en la mesura de les seves possibilitats. Cadascú a través del seu petit gra de sorra.

Per assolir aquesta fita, abans cal dotar la societat d’unes escoles i d’uns docents que apostin per un model educatiu que posi el focus a crear persones competents i compromeses. Uns principis que conformen l’ADN de la fundació educativa FEDAC i que aquesta funació ja ha transmès entre els 10.500 alumnes i 900 professors que apleguen les seves 24 escoles. Tal com explica el seu director, Modest Jou, “comporta un canvi d’arrel en el mateix sistema educatiu”. Un canvi sistèmic que posa l’alumnat a l’epicentre i empodera el docent per guiar el seu aprenentatge, no com a oracle ni protagonista de grans classes magistrals, sinó com a acompanyant o xerpa, un concepte que ara també s’utilitza en l’àmbit docent.

VALORS I VIRTUTS

Les escoles FEDAC segueixen un model de gestió cooperatiu en què tots -docents, equip directiu i PAS, monitors, famílies i alumnes- treballen a l’una per crear un marc adequat per estimular la creativitat, l’autonomia, les intel·ligències múltiples i les habilitats de cadascuna de les criatures. Així, tal com destaca Jou, “els membres de la FEDAC van reunir-se amb experts, pares, empreses i entitats socials properes al nostre entorn per debatre els problemes i dèficits del context per posar-hi solució conjuntament”, un treball en equip que encara avui es posa en valor en cadascuna de les cites que la FEDAC du a terme dins del seu any congressual (vegeu el complement). Aquestes cites giren a l’entorn de quines premisses calen per fer del sistema educatiu un element transformador, i per aconseguir-ho, en paraules de Jou, “cal la vàlua dels mestres, que, juntament amb els alumnes, esdevenen el veritable motor de la proposta”. Junts treballen en un nou entorn en què els més petits no només entrenen el seu intel·lecte i la resolució d’exercicis, sinó que “potencien la seva creativitat a través de projectes com els laboratoris d’experiències, les àgores, l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge integral de continguts en llengua estrangera, l’aprenentatge servei, la digitalització, la intel·ligència emocional, etc. Tot això en un nou paradigma d’espais oberts, transparents i flexibles que conviden a la coeducació”, continua Jou.

Aquest nou escenari classifica els 24 reptes triats de manera assembleària en quatre blocs -comunitat, educació, caràcter i entorn- i busca consolidar en la canalla “uns valors complementats amb unes virtuts com la del treball en equip, la del respecte a la diversitat cultural i religiosa, la de la puntualitat i la de la participació ciutadana”, diu Jou.

INICIATIVES INNOVADORES

L’escola FEDAC de Salt és una de les que encapçalen aquest procés de transformació i persegueix “que els seus alumnes siguin protagonistes del seu aprenentatge”, expliquen des de l’equip directiu. D’aquí que a l’escola “ja fa temps que la tasca dels mestres és acompanyar l’alumne en la descoberta dels seus talents”. La gestió de les emocions és un altre aspecte que prioritzen, com també fan “amb el desenvolupament de les habilitats que els portaran a treballar en equip: l’empatia, el diàleg, el respecte, etc.”

L’escola de Salt també és una escola verda. Per això du a terme activitats destinades a fer que els alumnes incorporin la sostenibilitat en el seu dia a dia, a més de comptar “amb un comitè ambiental format per un grup de mestres, pares i alumnes que es reuneixen per fer propostes de millora i que, entre d’altres, van donar com a fruit la creació dels Vigilants Verds, un grup d’alumnes de quart de primària que es responsabilitzen de separar els residus durant l’hora del pati”.

Atesa la seva qualitat d’escola multicultural, els alumnes de primària de l’escola FEDAC de Salt també participen en el Projecte Llengües d’Europa, del qual també formen part escoles d’Itàlia, el Regne Unit, França, Estònia i Portugal. S’explica per la convicció de la direcció que “totes les llengües són vitals per al bon desenvolupament dels alumnes i una peça clau per al seu futur”. Així, a Salt basen l’ensenyament dels idiomes en la part oral perquè volen “que aquesta part sigui viva i permeti establir una comunicació real”.

APRENENTATGE SERVEI

L’escola FEDAC Sant Andreu, a Barcelona, és una altra que ha implementat algunes de les línies mestres del projecte #avuixdemà. Per exemple, l’aprenentatge servei, que, en paraules d’Imma Domènech, directora del centre, és l’eina ideal “per desenvolupar projectes i activitats que esdevenen transformadores de l’entorn”. “Estem convençuts que hem de treballar per transformar la societat a fi que sigui més justa i perquè les persones hi exerceixin una ciutadania responsable, crítica i compromesa”, diu.

Així, els alumnes de FEDAC Sant Andreu duen a terme apadrinaments lectors, en què els nens i nenes de cinquè de primària acompanyen en la iniciació a la lectura els de P5; l’aprenentatge entre iguals i recíproc, en què tots els alumnes desenvolupen rols de tutor i de tutorats en iniciatives com el Llegim en Parella, a primària, o Reading in Pairs, a l’ESO. Tot això sense oblidar l’acció transformadora que es pot dur a terme fàcilment fora dels murs de l’escola, “a través de projectes que donen resposta a necessitats de tipus solidari en entitats com associacions o casals d’avis”.