Criatures  /  Escola 22/12/2021

7 consells per aprendre a memoritzar millor

Consells clau per ajudar els nostres fills a memoritzar millor i fixar la informació a llarg termini

2 min
Entendre la informació que volen aprendre abans de memoritzar-la fa la tasca menys feixuga

Un dels debats educatius més encesos versa sobre la necessitat o no que la canalla memoritzi continguts. Moltes veus asseguren que memoritzar no fixa els aprenentatges, mentre que d'altres recorden els beneficis d'exercitar la memòria. Debat a part, els experts pedagogs de Rucio, editorial de quaderns didàctics, entenen com pot ser de frustrant per als pares que els seus fills tinguin dificultats en els seus estudis, especialment quan es tracta de memoritzar informació, atès que la memorització és una part fonamental de l'ensenyament, ja que cada dia les criatures necessiten recordar nombroses dades, dates i fórmules per obtenir bones notes.

De fet, els experts expliquen que sovint “la memòria s'entén com la repetició i el consegüent gravat de dades sense sentit per després repetir-les”, és a dir, que els nens estan extraient informació sense entendre-la. Amb això, la informació que estan aprenent no se'ls fixa a la memòria a llarg termini, per la qual cosa l'obliden amb més facilitat i això pot causar dificultats a l'estudi.

En aquest context, des de l'editorial remarquen la importància de treballar la memòria de manera més lúdica, com per exemple fomentant que els petits recordin els noms dels seus personatges preferits o els noms de l'equip esportiu del qual són fans. D'aquesta manera, remarquen, la canalla pot memoritzar de manera molt eficaç aquelles dades que se'ls presenten de manera interessant o estan vinculades a alguna de les seves passions.

Per tot plegat, els pedagogs de Rubio han elaborat una llista de set consells perquè pares i mares puguin ajudar els seus fills a memoritzar millor:

1.

Ajudar-los a fer que llegeixin i entenguin la informació

És el consell més important! D'aquesta manera ajudem els estudiants a crear una connexió amb la informació. Quan els nens entenen la informació que estudien, s'afavoreix la memorització, al contrari que quan repeteixen informació que no comprenen.

2.

Fomentar l'ús d'imatges mentals

Quan els petits visualitzen una història o la informació que aprenen, els ajuda a memoritzar-la perquè poden vincular les dades a una imatge mental.

3.

Utilitzar regles mnemotècniques

Podem crear frases o llistes per associar les paraules als conceptes; així la informació es vincula a relacions lògiques.

4.

Fer servir bromes i sentit de l'humor

La informació s'assimila millor quan està connectada a una emoció positiva, per la qual cosa si podem associar la informació a alguna cosa divertida i memoritzar-la serà molt més fàcil.

5.

Aprofitar tasques actives i visuals

Dissenyar o crear esquemes o mapes conceptuals afavoreix el processament de la informació i ajudar a crear una memòria més sòlida i duradora.

6.

Fer ús de cançons i metàfores

Si exposem la informació amb un ritme, com en una cançó, o si fem servir una metàfora, ho assimilem tot amb més facilitat gràcies a analogies simples, creant les eines perfectes per aprendre.

7.

Repassar

És essencial delinear la importància del repàs als nens, perquè cada cop que estan en contacte amb la informació l'assimilen millor, cosa que afavoreix la transferència de memòria a curt termini a memòria a llarg termini.

Seguint aquests consells, podem ensenyar als nostres fills que memoritzar pot ser una tasca senzilla i divertida i que, a més, els serà molt útil a l'hora d'enfrontar-se als exàmens. Per ajudar en aquesta tasca, l'editorial compta amb el quadern Millora les teves competències per concentrar-te i memoritzar millor, específicament dissenyat perquè els infants aprenguin a memoritzar de manera amena i divertida.

stats