PROTECCIÓ
UNICEF
Comité de les Balears

Un dia en clau d’infància

Cada 20 de novembre es commemora el Dia universal de la infància, ja que la Convenció dels drets de l’infant fou aprovada en aquesta data. Val a dir que la convenció és el tractat internacional més ratificat de la història, i aquest any se’n celebra el 27è aniversari.

Els 54 articles que la integren blinden els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els infants. Tot i que l’obligació d’aplicar-lo és dels governs, també s’hi defineixen les obligacions i responsabilitats d’altres agents, com els pares i les mares, els docents, els professionals de la salut i els mateixos nins.

A més, s’hi han incorporat protocols facultatius que incideixen en el fet de protegir més la infància, com el cas del protocol relacionat amb la venda d’infants i la prostitució infantil, o bé la participació d’al·lots en conflictes armats. També s’hi ha inclòs el protocol, més recent, que incideix en un procediment de comunicacions per presentar denúncies al mateix Comitè dels drets de l’infant, format per 18 experts en drets d’infantesa que fan un seguiment de l’aplicació de la convenció als diferents països.

No obstant això, encara queden moltes coses per fer. Els progressos que s’han produït han estat desiguals i els infants no sempre tenen la garantia de veure els seus drets complerts. És el cas dels nins que es troben en situacions d’emergència, com per exemple els que han patit un desastre natural o un conflicte armat. En aquests contextos, la vida i la salut dels al·lots es veu amenaçada, les poblacions afectades es tornen més vulnerables davant la situació de desnutrició i a causa de les malalties, la falta d’aliments, l’aigua potable i la interrupció dels serveis de salut. En una situació així, restablir la tornada a l’escola és fonamental: poder mantenir-se en un entorn segur, fa que es recuperi la sensació de normalitat i ajuda els infants a superar traumes. Anar a l’escola no només ofereix oportunitats de futur sinó que també ajuda els infants a aprendre a relacionar-se sense violència. Després d’una situació d’emergència, doncs, poden trobar-se sols, exposats a maltractaments, abusos i explotació.

Actualment, 98 milions de persones pateixen les conseqüències dels desastres naturals. És el cas d’Haití, on l’huracà Matthew va impactar el mes d’octubre. A dia d’avui, 600.000 infants se’n troben afectats per les conseqüències. En aquest sentit, redoblar els esforçar per cobrir els drets de la infància en situacions d’emergència és imprescindible, per tal que tots els nins tinguin els drets garantits cada dia, a qualsevol indret i en qualsevol circumstància.