Alguns consells

01

Reuniu els fills i expliqueu-los què passa. Doneu-los a ells també l'oportunitat d'expressar què senten. Doneu-los temps perquè facin preguntes i s'hi sentin còmodes.

02

Presenteu la parella com un bon company o companya. Com una figura adulta que podrà cuidar d'ells.

03

Expliqueu-los com és, què fa, quines preferències té. Les afinitats poden ajudar a la trobada.

04

Que la nova parella conegui bé les característiques de les criatures i no vulgui imposar noves normes.

05

Que sigui un procés: primer que es coneguin, després que hi convisquin. Eviteu la imposició.

06

Les noves parelles no han d'ocupar el lloc dels pares.

07

No parleu malament dels progenitors tot fent comparacions amb les noves parelles.