Una família nombrosa

Marina Sancho

Quin valor tens?

8229 Zoom

8229

Estic en un moment de la meva vida que tinc la necessitat d'incorporar el valor a la meva actitud vital: valor per expressar el meu parer, valor per infondre respecte, valor per dur a terme totes les tasques que hem proposo. Tanmateix, he descobert que el valor no és quelcom que senzillament s'afegeix a la nostra conducta, sinó que neix del reconeixement de la nostra pròpia vàlua. Per començar a tenir valor en totes les situacions de la nostra existència és indispensable tenir clar quin és el nostre valor. És a dir, per actuar des del valor cal prendre consciència del nostre valor. Aleshores, el valor sorgeix automàticament del nostre tarannà. Perquè és impossible tenir coratge per fer-nos valorar si primer no ens valorem a nosaltres mateixos. Observo com hi ha persones que es respecten a sí mateixes i fan prevaldre el seu amor propi per sobre de totes les coses. Són persones segures de sí mateixes que contagien confiança. També tinc constatat que aquestes persones tenen clar el VALOR que tenen: aporten quelcom a la societat, són generoses i es recolzen en la riquesa que ens regalen de forma espontània. En altres paraules, són conscients de la seva utilitat i de la importància del paper que tenen per desenvolupar. Tanmateix, això no és el més comú: moltes altres persones viuen a l'ombra de la seva pròpia capacitat i no descobreixen mai el talent que tenen per explotar. Aquestes són les persones que callen perquè no tenen valor de dir el que senten. I no és que no tinguin valor, simplement és que no són conscients del valor que tenen i per aquest motiu no tenen coratge de transmetre el seu punt de vista perquè ells mateixos són cecs a la seva pròpia vàlua.

Així, el valor no és quelcom que s’adquireix de forma espontània sinó que es rebel·la a mesura que es posa en funcionament. Quant més regalo, més valor tinc. El meu valor depèn de d’allò que sumo a la realitat, d’allò que aporto, del benefici de la meva existència a l’univers sencer. No existeixo com a una entitat separada de les demés, això ho assumeixo plenament. De manera que em defineixo per la riquesa que aporto a nivell global. Per el regal que la meva existència representa per a l’univers sencer.Per això, més val tenir clar quina ésla contribució que la nostra persona volem que tingui en la realitat i enfocar tota la nostra energia en la propagació d’aquest objectiu. És indispensable donar sortida al nostre potencial perquè ens descobreixel nostre valor. La consciència del nostre valor ens permet aproximar-nos a totes les experiències des d'una percepció acurada del nostre ser, la qual cosa comporta viure des de l'èxit, la satisfacció i l'amor propi, en comptes de la frustració, l'abatiment i la inseguretat. Recorda que és la pròpia actitud la que determina el triomfs o fracassos de les accions que emprens.