Trivium

Trivium

Conductes i factors de risc durant l'adolescència

Per: Edgar Gonzàlez

L’adolescència és l’etapa de la vida en què es fa la recerca de la nova identitat, la recerca d’un jo diferenciat de la família. Es busquen nous referents en altres entorns i contextos. Durant aquest procés poden aparèixer conductes de risc que estan determinades per diferents factors.

Quan es parla de factors de risc es parla d’indicadors, característiques i circumstàncies que faciliten que una persona sigui més susceptible que una altra a desenvolupar conductes de risc. Les conductes de risc són conductes que es poden evitar i poden tenir conseqüències negatives per a la salut física i emocional del jove o de la gent del seu voltant.

Els experts (Hawkins i Catalano, 1996) classifiquen els possibles factors de risc durant l’adolescència en aquests paràmetres: factors biològics (herència i genètics), factors familiars, factors socioeducatius (l’escola), factors socio ambientals, la classe social, les amistats, l’atur, els mitjans de comunicació i les drogues.Davant d’aquesta classificació, reflexionem sobre com algunes situacions poden influir en les conductes dels adolescents.

  • Si parlem de situacions socioambientals, el grup d’iguals es converteix en un model de conductes, en altres formes de fer les coses que condueixen a una exploració per part dels joves d’unes altres maneres de ser un mateix. Durant aquesta recerca, l’acceptació i la pressió del grup poden provocar conductes de risc.
  • Si posem la mirada en situacions familiars, quan la família no posa límits, els límits els plantegen l’autoritat i les regles de la societat; infringir-les pot ser un intent de demostrar la pròpia independència davant el món.El món ha deixat de ser una zona idealitzada per convertir-se en un lloc on apareixen les decepcions, la soledat i les frustracions, que si no s’han experimentat ni treballat des de petits poden desestabilitzar els joves en aquesta recerca de la nova identitat, desencadenant conductes de risc.
  • La mort és una altra situació amb què els adolescents es poden trobar per primera vegada. La pèrdua d’una persona estimada pot desestabilitzar-los, i la família ha d’estar al seu costat per arribar a un nou equilibri. De vegades els joves no tenen ningú amb qui parlar i explicar com se senten. Això pot provocar altres formes d’evasió de tot el que els preocupa.
  • El despertar de la identitat sexual i la falta de referents o coneixements en aquesta matèria i la mala gestió de la frustració poden portar a conductes sexuals on només prevalgui el propi interès, i això pot conduir a conductes sexuals de risc. També tenir unes preferències sexuals diferents de les del grup pot ocasionar un procés de desaprovació i aïllament.

Factors de risc? Conductes de risc? Sempre ha existit els risc, i sempre n’hi ha. Tots necessitem un punt de risc en les nostres vides. Els reptes ens fan créixer com a persones i ens ajuden a trencar barreres que sense arriscar-nos no seriem capaços de creuar, saltar o fer caure. Els adolescents i joves també s’han d’arriscar, però amb una base i una estructura familiar sòlida i alhora flexible com la plastilina, que els ajudarà a afrontar els reptes d’una etapa clau en el seu desenvolupament.