Trivium

Trivium

Activitats extraescolars, quina escollim?

Per: Anna Bayo

Amb l’arribada del curs escolar, les famílies comencen l’odissea de fer rutines, pensar horaris i planificar les setmanes, i també és el moment d’organitzar i escollir les activitats extraescolars. I com que les possibilitats són enormes i variades, sovint dubtem sobre quina és la millor opció i si estem fent que els nostres fills inverteixin el temps de manera correcta. Planificar i dissenyar un horari pot ser una bona opció per gestionar el temps fora de l’escola. Si trobem un bon equilibri de tot plegat evitarem situacions d’estrès durant el curs.La majoria de les vegades, les activitats extraescolars són una bona manera de treballar habilitats i destreses que sovint no estan incloses en el currículum escolar. A més a més, aporten beneficis en el desenvolupament de la personalitat i la sociabilitat. S’adquireixen hàbits i es comparteixen espais lúdics amb altres companys diferents dels de l’escola.

Cada tipus d’activitats potencia i beneficia diferents aspectes, com per exemple:

Les activitats esportives donen valor a l’exercici físic. Ajuden a millorar la coordinació i la psicomotricitat i reforcen l’autocontrol i la socialització.

Les activitats artístiques, com la pintura, la música, la dansa, el teatre, etc., afavoreixen l’expressió de sentiments i contribueixen al desenvolupament de la creativitat i la imaginació.

Les activitats acadèmiques, com els idiomes o les intervencions de reeducació o de suport escolar, ajuden a integrar aprenentatges i a reforçar els continguts escolars, i a la vegada poden aportar coneixements extres.

És important també tenir en compte alguns criteris a l’hora de fer l’elecció de les activitats:

LA MOTIVACIÓ I L’INTERÈS: els nens i les nenes han d’estar motivats i il·lusionats amb les activitats, i aquestes s’han d’adequar als seus gustos i interessos.

Per això cal escoltar-los i demanar-los l’opinió per poder prendre decisions de manera consensuada. Així, afavorim la comunicació i a la vegada reforcem que els nens i les nenes adquireixin compromisos i responsabilitats pròpies.

EDAT I HABILITATS: hem de tenir en compte si les activitats són adequades i recomanades per a l’edat del nen o la nena i dels joves, i també si tenen en compte les seves habilitats. Fer una activitat extremament difícil per a ell o ella, o que no li genera cap èxit, només provoca sensacions de rebuig i de frustració.

TEMPS I LOGÍSTICA: és convenient que els nens i les nenes no vagin extremament cansats durant la setmana i tinguin temps per fer els deures i estudiar i poder relaxar-se a casa, estar en família i jugar amb els pares o els germans. Seria convenient reservar alguna tarda lliure en la seva agenda.Tampoc és bo que les activitats escollides distorsionin més del compte la logística familiar, o que, al contrari, totes les activitats vagin massa lligades als horaris laborals dels pares. Podem trobar un terme mitjà.

L’elecció d’activitats extraescolars és una tasca complicada que està condicionada per molts i diversos factors. Hem de tenir en compte que afavoreixen el desenvolupament integral del nen o la nena i per tant tenen importància en si mateixes; no podem considerar-les com a càstigs o com a premis. Aprofitem-les, doncs, per potenciar i exponenciar les habilitats dels nostres fills, perquè siguin una experiència enriquidora i positiva, font de nous coneixements i èxits personals.