Criatures 07/04/2014

Lupus, lupus, lupus

4 min

- Aquí una molt fan de House, crec que he vist tot els capítols unes quantes vegades. I si en sou fans ja sabeu de què parlo. Aquesta setmana serà una mica House, entenc que les entrades potser no són interessants per la majoria però entenc que per algú seran importants. El lupus és una malaltia autoimmune del teixit connectiu que afecta principalment a les dones joves en edat fèrtil. És una malaltia crònica amb símptomes que es poden empitjorar per l'estrès, canvis hormonals, i altres factors. La lactància no sembla afectar els símptomes positiva o negativament.

El sistema immunològic és el sistema de defensa de l'organisme, quan està sa, l'organisme produeix anticossos que ataquen gèrmens estranys per tal de protegir el cos. El lupus impedeix que el sistema immunològic aconsegueixi el seu objectiu. En lloc de produir anticossos protectors, es produeixen "autoanticossos" que ataquen els propis teixits. A mesura que l'atac continua, altres cèl·lules del sistema immunològic s'uneixen a la lluita. Això genera inflamació. Aquests anticossos acaben després en les cèl·lules dels òrgans, on malmeten els teixits. No està clar per què s'inicia aquesta resposta inflamatòria, el més probable és que sigui el resultat d'una barreja de tendències heretades i elements de l'entorn.

El fet de patir lupus i prendre medicaments desaconsella la lactància?

Fins fa poc, les dones amb lupus poques vegades tenien l'oportunitat d'alletar perquè la malaltias’associava amb taxes molt altes d'infertilitat, avortament involuntari, prematuritat i mort fetal. Els avenços en el monitoratge tant d'aquesta malaltia i els embarassos d'alt risc, en general, han augmentat notablement les possibilitats que les dones amb lupus puguin donar a llum nadons sans.

Les dones amb lupus experimenten una alta taxa de naixements prematurs. Això vol dir que moltes d'aquestes noves mares s'enfrontaran als reptes inherents a la lactància alletant un nadó prematur. O com que el lupus pot afectar la funció de la placenta, les dones amb lupus tenen més probabilitats de tenir nadons amb un CIR.Per tant cal preparar-se per aquestes possibilitats.

De vegades en què la mare és portadora del anticos anti-Ro, aquest pot passar al fetus, i provocar l'anomenada síndrome del lupus neonatal que es caracteritza per presentar totes o alguna de les manifestacions clíniques:Alteracions cutànies, alteracions hematològiques... I tot i així la lactància segueix sense estar contraindicada.

El curs sol ser autolimitat i desapareix espontàniament abans dels 6 mesos, només cal fer controls a la criatura. En general no necessita tractament, exceptuant quan apareix afectació cardíaca.

Hi ha dades divergentsrespecte al pas d'anticossos antiplaquetaris a través de la llet de mares amb lupus.

I també cal saber que els medicaments més comuns prescrits per al lupus són practicament tots compatibles amb la lactància, només poden suposar un problema: metotrexat,micofenolat mofetil i en especialciclofosfamida.En alguns casos si la mare pren altes dosis de corticoides pot produir-se un retard de la pujada de llet o una producció de llet insuficient. Però en general els medicaments que pren una mare amb lupus no suposen cap perill per la criatura. Els podeu comprovar a la web d’APILAM i a la web LactMed.

Podem concloure que el lupus no afecta directament a la lactància materna.

El fet d’alletar pot perjudicar-les o empitjorar el seu estat de salut?

El lupus, com moltes malalties cròniques, causa fatiga i una major necessitat de descans. En la nostra cultura moltes persones veuen la lactància materna comquelcom "cansat" per a la nova mare.Igual que altres mares amb capacitats físiques compromeses, les dones amb lupus poden necessitar ajuda a l’hora de tenircura dels fills i del treball domèstic.

La mare ha de considerar quin tipus d'ajuda, que no sigui l'alimentació del lactant,pot sol·licitar per conservaral màxim la seva força, d’aquestamanera si disposa d’ajuda, com qualsevol altre mare podràenforcar el seus esforç en l’alletament.

I destacar especialment que els efectes anticonceptius de la lactància materna són molt importants per a les dones amb lupus. Ja que evitar repetits embarassos molt seguits és prioritari per a la salut a llarg termini d'una dona amb lupus. Els anticonceptius hormonals poden empitjorar els símptomes del lupus. Per tant, els efectes de la lactància materna, amenorrea sostinguda,són especialment importants per a les dones que el pateixen.

Seguim el dimecres amb la malaltia de Crohn.

https://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/lupus.pdf

http://www.lupuscanada.org/pdfs/factsheets/Pregnency-Online.pdf

http://www.aeped.es/foros/dudas-sobre-lactancia-materna-profesionales/lupus-neonatal-y-lactancia-materna

http://bvs.sld.cu/revistas/gin/vol32_2_06/gin07206.htm

http://xa.yimg.com/kq/groups/22469601/1377516786/name/Manejo+del+embarazo+en+LES.pdf

stats