Som la llet

Alba Padró i Arocas

Tetrahidrocannabinol

-

Dilluns vaig rescatar al Facebook del bloc una entrada sobre drogues i em van demanar una entrada específica sobre una d’elles: Avui consum de marihuana i lactància.

-

El principal component actiu de la marihuana és el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), encara que també conté altres compostos actius. THC és molt soluble en greix, persistent en el greix corporal dels consumidors i s’allibera lentament durant dies o setmanes, depenent de la quantitat que s’ha pres. A més, a causa de que les drogues del carrer són rarament pures, la marihuana pot estar barrejada amb altres drogues o substàncies que també poden ser perjudicials per la criatura.

El THC s’ha trobat a la llet humana, l'orina i la femta de les criatures de mares que en consumien. El THC es pot detectar fins a 2-3 setmanes després de la consumició del cànnabis.

Cal dir que les dades que provenen la detecció del THC a la llet materna són estudis a l'atzar i no hi ha dades d'estudis controlats, a causa de les consideracions ètiques que suposa l'administració de marihuana a les mares lactants.

Tot i així els estudis estan d'acord en que els efectes sobre la criatura són:

  • Un efecte del THC sobre el nadó és que li pot causar sedació i adormilament el que pot comportar una ingesta limitada de llet i per tant un augment de pes més lent de l'habitual.
  • Hi ha estudis que també indiquen que les criatures exposades al THC tenen un major risc de mort sobtada del lactant.
  • També a causa que durant els primers mesos el cervell del nadó creix de manera significativa, el consum de cànnabis durant la lactància pot afectar el desenvolupament del nadó i alterar les seves funcions mentals. Es van observar criatures d’un any d'una mostra seleccionada de consumidores de marihuana, les dones havien alletat i havien consumit drogues durant la lactància, se’ls van fer diversos controls per mesurar el desenvolupamentmotor de les criatures i després de l'examen les mares van ser entrevistades respecte a la salut de la criatura: l'atenció diària, trets del comportament, i especials problemes durant el primer any. Dos investigadors van estar presents en tots els exàmens, un en qualitat d'ajudant de l'examinador i l'altre com a observador, i totes les escales van ser anotades de forma independent per cada un. L'estudi va trobar que l'exposició a la marihuana a través de la llet materna durant el primer mes de vida provoca com a resultat una disminució en el desenvolupament motor al any d'edat. Tot i així en un altre estudi de 27 nens avaluats a l'any d'edat, eren criatures que van estar exposades a la marihuana a través de la llet materna (en comparació amb 35 nens no exposats), no es van trobar diferències significatives quant a l'edat del deslletament en el desenvolupament, el creixement i mental o motor. El seguiment d'aquests nens però va ser limitat que en l'anterior estudi.
  • Els estudis en animals han demostrat que l'ADN i el metabolisme d'ARN també es poden veure afectats i les proteïnes necessàries pel creixement i desenvolupament adequat queden afectades.
  • A més el fum converteix al nadó en un fumador passiu i fa augmentar la droga que rep la criatura.
  • I cal remarcar que els efectes a llarg termini de l'exposició a la marihuana a través de la llet materna són desconeguts.

També cal valorar detingudament els possibles efectes sobre la lactància:

  • Una única presa de marihuana suprimeix les concentracions sèriques de l'hormona luteïnitzant i la prolactina en dones no embarassades, en les dones lactants s’ha informat de casos d’hiperprolactinèmia en usuàries cròniques de marihuana.
  • En els animals, el THC disminueix la quantitat de llet produïda per la supressió de la producció de prolactina i, possiblement, per una acció directa sobre les glàndules mamàries.

Al marge dels efectes directes dels productes químics de la marihuana sobre una criatura, l'ús de la marihuana pot afectar la capacitat de la mare per poder atendre -la adequadament.

Apa ara teniu la informació, la pilota és al vostre terrat :-)