Som la llet

Alba Padró i Arocas

Preservar el millor del món

Fa unes setmanes vam parlar del nou Banc de lletde Barcelona. Repeteixo que segueixen buscant donants per poder oferir la llet als nens internats en unitats neonatals. Un projecte intenta millorar la conservació de la llet materna.

Un grup d'investigadors de l'Institut Tecnològic Agroalimentari d'Extremadura (INTAEX), en col·laboració amb la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Materno Infantil de Badajoz, treballa des del mes de gener en un nou projecte de recerca. L'objectiu principal és estudiar l'aplicació d'una nova tecnologia de conservació d'aliments mitjançant altes pressions hidrostàtiques, per millorar la qualitat i la seguretat alimentària de la llet materna emmagatzemada en bancs de llet humana.

El projecte va sorgir arran de la possibilitat de crear un banc de llet materna a Extremadura. Tot i que, finalment, la idea del banc de llet no s'ha pogut fer realitat a la regió, la col·laboració iniciada entre l'equip de l'Hospital i INTAEX ha continuat per poder iniciar les investigacions en aquesta àrea.

El mètode convencionalment utilitzat pels bancs per a la conservació de la llet és la pasteurització. És a dir, l'aplicació d'un tractament tèrmic suau (62,5 ºC) a baixa temperatura durant 30 minuts. Amb això s'intenta mantenir les propietats originals de la llet, al mateix temps que s'aconsegueix inactivar els microorganismes patògens que poden trobar-se a la llet, degut a una manipulació incorrecte o a una malaltia materna. El mateix mètode de pasteurització es fa servir per eliminar el virus de la SIDA per exemple, el que permet a les mares portadores de la infecció poder alimentar a les seves criatures amb la seva llet de manera segura.

No obstant això, el tractament tèrmic degrada en part importants components de la llet, com els oligoelements, certes vitamines o determinades immunoglobulines, especialment necessàries per acriatures amb un sistema immune immadur com és el cas dels nens prematurs o amb patologies digestives.

Segons els investigadors del INTAEX responsables d'aquest estudi, l'aplicació de la tecnologia d'Altes Pressions Hidrostàtiques en aquest camp es perfilacom una alternativa de futur per millorar la qualitat de les llets maternes que es conserven en els bancs de llet.

Aquest tractament, aplicat a temperatura de refrigeració, temperatura ambient o amb escalfament moderat, permet la reducció / inactivació de microorganismes i patògens en els aliments. Al mateix temps, les altes pressions hidrostàtiques afavoreixen la conservació de les seves propietats organolèptiques i sensorials, així com el seu valor nutritiu, per ser un tractament menys agressiu per a les vitamines i altres compostos antioxidants beneficiosos per a la salut.

Les aplicacions comercials de les altes pressions en aliments pasteuritzats estan disponibles al mercat des de fa més d'una dècada. De fet, actualment hi ha un gran nombre de productes tractats amb aquesta tècnica, com sucs i purés de fruites, salses, plats precuinats, preparats carnis...

No obstant això, és necessari dur a terme un estudi més ampli adaptat a les condicions pròpies dels bancs de llet i de la llet materna. D'aquí, la importància que té aquest treball per demostrar els beneficis sanitaris d'aquesta nova tecnologia.

El INTEX recollirà llet de mares que es vulguin unir a aquest projecte de recerca. Posteriorment, aquestes mostres s'han d'envasar i es procedirà a l'aplicació del tractament amb altes pressions atenent a criteris microbiològics i immunològics.

Un cop comparada la llet materna pasteuritzada tèrmicament amb mètodes tradicionals i la sotmesa a altes pressions hidrostàtiques, s'analitzaran i difondran els resultats als sectors sanitaris implicats per intentar millorar la qualitat de la llet materna donada als bancs de llet.

Axí que ha sabeu sigui pel que sigui, Doneu-ne una mica!