Som la llet

Alba Padró i Arocas

Molta feina per fer

-

La coordinadora del Comitè de Lactància de la AEP, la doctora Marta Díaz, demanava divendres a l'administració central una major implicació per promoure l’alletament.

-

És un tema molt complex el de la promoció de la lactància materna per aconseguir millorar les xifres i aconseguir un pla concret d’acció per millorar la situació d’aquí al 2015.

Tinc la sensació que és més simple resoldre la crisi econòmica!

Com bé diu la Dra. Díaz, les diferències en la promoció de la lactància materna són abismals, no és estrany doncs que l’augment de mares lactants en algunes comunitats, com Catalunya, hagi forçat a les institucions com la Generalitat a posar-seles piles. En altres comunitats encara estan a les beceroles del canvi.

Entendre que els baixos índexs de manteniment de lactància materna son un problema de salut publica encara és un handicap pel 50% dels sanitaris. Tenim clar des de fa anys que els beneficis de l’alletament no es circumscriuen només al temps que les criatures prenen el pit, els beneficis d’haver estat alletat arriben a la vida adulta, el que suposa directament un descens en la despesa sanitària. A més lactància més salut i menys despesa sanitària. No sé matemàtiques però és l’equació perfecte!

I què fer per aconseguir que les dones alletin més i durant més temps? Doncs al meu entendre hi ha molta feina per fer i cal atacar la situació des de la base i des de diversos fronts

1. TEMARIS ESCOLARS:

 • La lactància materna hauria de formar part dels temaris de les criatures a primària i ESO. Especificar quina és la manera normal d’alimentar les criatures, explicar com funciona la glàndula (de la mateixa manera que han d’aprendre com funciona el cor o els ronyons) i explicar la quantificació d’avantatges de la lactància materna.
 • Eliminar les imatges relacionades amb l’alletament artificial a la resta de llibres de text que fan servir les criatures.

2. FORMACIÓ DELS SANITARIS:

 • Formació específica pels pediatres en nutrició infantil i lactància materna.
 • Exigir la renovació de coneixements, de la mateixa manera que els especialistes aprenen tècniques noves, envers la lactància que s’adaptin als nous coneixements.
 • Formació específica més amplia que l’existent actualment per les llevadores
 • Formació (mínima) per la resta de sanitaris no relacionats directament amb les criatures però sí relacionats amb possibles mares lactants. Per exemple: informació adequada sobre medicació i compatibilitat amb la lactància.
 • Exigir als hospitals l’implementació d’un codi de bones pràctiques relacionades amb l’alletament (tipus IHAN)

3. POLITIQUES A FAVOR DE L’ALLETAMENT

 • Millores/ampliació de la baixa per maternitat, aconseguir que sigui com a mínim de 6 mesos per garantir l’alletament exclusiu de les criatures.
 • Permetre amb més facilitat les baixes per risc de pèrdua de la lactància.
 • Unificar criteris i aconseguir polítiques a nivell autonòmic i nacional.
 • Foment en el centres de treball de sales/espais/escoletes on les mares lactants puguin alletar o mantenir la lactància materna mitjançant extracció i conservació.

4. CONTROL REAL SOBRE LES EMPRESES/FARMACÈUTIQUES RELACIONADES AMB LA DISTRIBUCIÓ I VENTA DE LA LLET ARTIFICIAL:

 • Implementació REAL del Codi de comercialització de succedanis de llet materna
 • Implementació REALdel Real Decret 867/2008, de 23 de maig, pel qual s'aprova la reglamentació tecnico-sanitària específica dels preparats per a lactants i dels preparats de continuació. Especialment pel que fa als Articles 9/ 11/12/15.
 • Aplicació de sancions efectives i exemplars a les empreses que no respectin la llei.

5. FORMACIÓ MATERNAL ESPECÍFICA:

 • Formació útil sobre alletament a les classes prepart per tal de donar a les dones una visió real iuna formació específica a l’hora de ser mares.
 • Evitar la distribució de canastretes amb productes de regal que poden interferir en l’alletament.

6.TREBALL CONJUNT DELS SANITARIS AMB ELS GRUPS DE SUPORT

 • Només treballant a la vegada, donada la realitat sanitaria del nostre país on l’atenció personalitzada a les mares en consulta no és sempe possible,aconseguirem que les mares lactants puguin trobar el suport necessari per mantenir la lactància.

-

-

Segurament em deixo coses però ja veieu que és complicat poder aconseguir a curt termini millorar les xifres i la prevalença de la lactància

Cal una renovació generacional complerta abans no puguem eliminar perjudicis i mites instaurats en la nostra societat.Les nostres criatures, nens i nenes, que han estat alletats i que han viscut l’alletament com quelcom habitual i normal són la nostra esperança, estic segura que ells i elles aconseguiran trencar un cicle nefast en l’alimentació/salut infantil.