Som la llet

Alba Padró i Arocas

Buscant la LME

-

Avui entrada didàctica, com eliminar suplements per aconseguir una lactància materna exclusiva (LME)

-

Al començar una relactació cal ser molt sensata i és bàsic saber que no es poden treure de cop els suplements quan la criatura pren més de 100ml de llet al dia. Amb quantitats superiors a 100ml cal anar a poc a poc i donar temps al cos perquè pugui augmentar la producció de llet. Si doneu 100ml o menys al dia els podeu treure i fer un cap de setmana intensiu.

El primer pas per reduir els suplements és el més complicat cal confiar en les pròpies capacitats, tenir paciència i perseverar.

Aquí teniu punt per punt les bases per iniciar una relactació:

 • Intentar, abans de res, verificar què va fallar i per quina raó van caldre els suplements: valorar els pits de la mare, la succió de la criatura, el tel lingual, possibles causes d'hipogalàctia... Per assegurar-nos que no hi ha cap limitació que interfereixi en la relactació.
 • Les criatures acostumen a mamar millor mig adormides, no cal esperar que estiguin massa despertes.
 • Fomentar el contacte pell amb pell.
 • Oferir el pit cada dues hores de dia, cada tres de nit o cada vegada que la criatura en mostri ganes.
 • Gaudir del llit familiar com a manera de descans i una possibilitat
 • Caldria eliminar succions que no siguin el pit: xumets, biberons...
 • Durant els primers dies que s'està intentant augmentar la producció de llet, i si el nadó està prenent majoritàriament llet artificial, es segueix administrant la quantitat completa d'aliment artificial recomanada per a una criatura i es comença a estimular el pit amb tirallets i/o a mà.
 • És aconsellable donar la llet (materna o artificial) extreta amb una suplementació no invasiva.
 • Es pot valorar la utilització d'un relactador.
 • És important controlar el guany de pes de la criatura ( 30g al dia les 6 primeres setmanes) i l'excreció d'orina (5-6 bolquers al dia), per assegurar que està obtenint prou llet.
 • Si no està obtenint prou llet, no reduir l'aliment artificial durant uns pocs dies i, si cal, augmentar la quantitat de llet artificial durant un dia o dos.
 • Mètode del goteig: Es degota la llet amb un comptagotes o un got directament sobre el pit mentre el nen està mamant. Aquesta tècnica pot fer-se servir per incitar a un nen poc inclinat a començar a succionar del pit. Quan el nen està ben agafat al pit és menys satisfactòria, perquè la llet no entra fàcilment a la boca del nen. Com que aquesta tècnica és més fàcil amb tres mans, pot ser difícil per a una mare que no té ningú que l'ajudi.

Augmentar la producció de llet:

 • Començar a estimular el pit amb el tirallets i finalitzar l’extracció a mà.
 • Fer-ho com més vegades millor, només calen uns minuts. Com més vegades per pocs minuts que siguin millor que millor.
 • Fer una extracció quan cau el sol i una quan surt a primera hora.
 • Valorar la possibilitat d’afegir un galactagog: farmacològic o herbaci

Una forma útil per reduir la llet de fórmula quan s’ha augmentat la producció és la següent:

• Reduir la quantitat de suplement artificial administrat en 24 hores uns 60 cc (centímetres cúbics). Aquesta reducció es manté així durant uns dies.

• Aquesta quantitat es pot dividir entre diverses preses: per exemple, reduir 10 cc en cinc de les preses de llet artificial, o reduir dues preses en 30 cc cadascuna.

• Continuar amb la quantitat reduïda de la llet artificial durant els immediats dies següents.

Si el nadó mostra pel seu comportament que n'hi ha prou i si després d'una setmana ha guanyat 125 grams o més de pes, reduir de nou el suplement de la llet artificial a la mateixa quantitat (altres 30 centímetres cúbics) durant uns dies i tornar a comprovar el pes.

• Si el nadó mostra signes de gana o si no ha guanyat prou pes al final d'una setmana, no reduir el suplement artificial i continuar amb la mateixa quantitat una setmana més. Si el nadó continua mostrant signes de fam o encara no ha guanyat pes després de l'altra setmana, augmentar de nou el suplement a com estava abans de la reducció.

Hi ha diverses rutines per administrar el suplement de llet artificial i cada mare tria la que més li convé:

• Moltes mares prefereixen suplementar amb la llet artificial només en algunes preses.

• Un patró comú és només alletar les primeres hores del dia i a la nit quan elspits es noten més tous i les criatures semblen més molestes al donar el suplement.

• Un altre patró comú és suplementar alternativament les preses.

Cal tenir molt present que de vegades els suplements continuen sent necessaris fins que es comença l'alimentació complementària on si la quantitat no és superior als 200ml es pot eliminar la llet artificial i substituir-la per alimentació complementaria. Les relactacions no són simples ni senzilles però es pot aconseguir!