ParAules (PARlant des de les AULES)

ParAules (PARlant des de les AULES)
Jordi Sedó

Eines per a l'ensenyament d’adults

M’han fet a mans un petit volum, El quadern blau marí, publicat per l’editorial Mediterrània a finals de l’estiu d’aquest any que ja se’ns escola entre els dits, que m’ha fet pensar en un important buit que existeix en català si parlem de les eines de què disposen els professors d'adults que es dediquen a ensenyar la nostra llengua als nouvinguts.

Qualsevol que hagi estudiat anglès de gran, per exemple, sabrà que hi ha, a l’abast de l’estudiant adult, una veritable munió de llibres que contenen petites narracions pensades per a practicar la lectura en aquesta llengua. Són publicacions fetes per editorials que tenen , fins i tot, seccions íntegrament dedicades a aquest tipus de llibres perquè, efectivament, són molt rendibles atesa l’alta demanda que té llengua anglesa. A més, com que estan concebuts per a ser llegits per estudiants, estan escrits amb una cura extrema, ja que introdueixen el vocabulari i les dificultats morfosintàctiques d’acord amb el nivell per al qual estan pensats. Podem, doncs, trobar llibres escrits íntegrament en present i amb vocabulari del més bàsic, com correspon al nivell Elementary o Beginner, mentre que els corresponents a l’Intermediate, posem per cas, solen introduir-hi el passat i el futur simples amb un zel extraordinari, però sense anar mai gaire més enllà, graduant les dificultats disciplinadament, mesurant amb rigor si l’ús d’aquest o d’aquell phrasal verb és o no pertinent o si fer servir una determinada manera de dir pot resultar prematur i tot de coses semblants. I, així, fins a arribar als nivells més elevats. Però són, sobretot, llibres que no estan pensats exclusivament per a nens, sinó que tenen com a destinataris els estudiants adults i, per tant, la temàtica de les narracions sol ser adequada al públic de qualsevol edat a partir dels setze o disset anys.

Doncs bé, els estrangers que volen aprendre català a casa nostra quan ja els ha passat l'edat d'anar a col·legi han de recórrer a llibres pensats per a criatures si volen trobar una lectura que s’adeqüi al seu nivell i això, lògicament, els fa poc interessants per a una persona gran perquè es tracta de llibres que solen referir històries fantàstiques o d’aventures concebudes per a interessar a nens de vuit o deu anys.

L’autora del llibre a què em refereixo, doncs, Rosa Serra, professora del Centre de Formació d’Adults Els Tarongers, de Mataró, s’ha adonat d’aquesta mancança i ens ofereix un llibre que, segons es recull literalment a la contracoberta, parla “de sensacions senzilles en un entorn conegut [i que] neix del fet de preparar textos per a la lectura i el coneixement del català per a nous aprenents que estudien l’idioma”. D’aquesta manera, a partir d’avui, els professors de català per a adults saben que disposen d’una eina més al seu abast que els farà més fàcil la meritòria tasca de divulgar el nostre idioma entre els nouvinguts. El quadern blau marí, de tota manera, és un llibre que, tot i que breu, es d’un nivell lingüístic considerable a causa de l'elegant deix líric que destil·len els textos de Rosa Serra i, per això mateix, conté un vocabulari que m’atreviria a dir que, en alguns passatges, no és del tot a l’abast de qualsevol estudiant de català, sinó tan sols dels més avançats. Però la idea és extraordinària i, per això mateix, em permeto suggerir-li, des d’aquesta modesta tribuna, que hi aprofundeixi, i que aquesta petita obra sigui la primera de tot un seguit de narracions de nivell graduat, pensades també per als debutants en l’idioma, a l’estil de les que existeixen en anglès, per tal que els nostres aprenents de català cada cop tinguin més facilitats a l’hora de fer seva la nostra llengua.

Tant de bo que aquesta iniciativa serveixi d’exemple a altres professors i es decideixin també a conrear un gènere tanpoc freqüent en català, tot i estar-ne tan necessitats. I tant de bo també que altres editorials es decideixin, com ha fet ara Mediterrània, a apostar per aquest tipus de llibres, en un clar acte de servei al país i a la nostra llengua.