La convivència, un trencaclosques

Victòria Cardona

Coneixement personal

Zoom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONEIXEMENT PERSONAL

 

Tractar de millorar-se un mateix és empresa que dóna millor resultat que tractar de millorar els altres.

Noel Clarasó

El nostre cor és com la terra, que té una part de llum i una altra d’ombres. Davallar per conèixer-lo bé és molt difícil, molt dolorós, ja que sempre costa acceptar que una part de nosaltres està a l’ombra.

Susanna Tamaro

Dues frases profundes ... per reflexionar..!

Per transmetre valors, per donar criteris als nostres fills i per Ensenyar a viure fem en primer lloc una profunda introspecció al nostre comportament i a les nostres reaccions, no per desanimar-nos al trobar mancances, sinó per intentar superar-les amb petites renúncies de l’ego que ajudin a millorar-nos.

Segurament amb aquesta observació pel coneixement propi, amb l’acceptació de les nostres limitacions i amb el domini per intentar disminuir les que tenim, en sorgirà la força i la comprensió vers els defectes dels fills i dur a terme amb més optimisme la seva educació.

Ara és el moment apropiat de fer cas del que ens diu Noel Clarasó, per tractar de millorar-nos primer nosaltres i del que diu Susanna Tamaro, − sense que l’ensurt de veure tanta ombra ens deixi paralitzats −, per analitzar-nos i veure com anem d’estima pròpia i d’acceptació, per ser persones amb maduresa pel propi coneixement i amb capacitat de fer l’esforç per la millora personal amb esperit esportiu, sense traumes que dificultin l’afany per esmenar-se.

Fem-nos aquestes preguntes:

· Ens acceptem tal com som?

· Ens perdonem nosaltres mateixos el què hem fet malament i som capaços de perdonar els altres?

· Ens en riem de les nostres relliscades i entrebancs mirant de superar-les?

Per respondre amb exactitud a aquestes qüestions, ens hem de conèixer; és ben clar que no podem conviure amb un desconegut a dins nostre. Quan ens coneixem i admetem els nostres errors tenim més capacitat per a ser més condescendents amb nosaltres mateixos i no dramatitzar els nostres defectes.

Seria molt perjudicial arrossegar tots els traumes del passat; traumes que tots i totes podem tenir; amb una actitud pessimista ens mancaria ànim per al nostre progrés; moltes de les nostres energies quedarien aturades i no podríem aprofitar l’experiència dels fracassos, buscar-ne les causes, i la dels cansaments que ens esgoten. Hem de solucionar-ho i mirar cada dia endavant per aconseguir les fites que ens haguem proposat per al nostre projecte personal. No cal mirar el passat, vivim el present sense complexes de culpabilitat.

Així serem més feliços i farem més feliços als nostres.

Felicitats en l’aniversari del Diari Ara: Diumenge!!!