Criatures 14/04/2014

El TDAH són símptomes de problemes emocionals?

1 min

El TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament amb una alta càrrega genètica. Així doncs, trobem antecedents familiars en quatre de cada cinc famílies estudiades. Els símptomes de hiperactivitat, falta de control del impuls, dificultats d'atenció i baixes funcions executives generen fàcilment problemes en la convivència familiar i, en certs casos, de la dinàmica emocional i l'estrès familiar s'altera. Però hem d'anar en compte de no confondre els problemes emocionals amb el TDAH, no podem confondre les conseqüències amb les seves causes.

Diferenciar els dos aspectes és bàsic en l'assoliment d'una millor resposta adaptativa. No és que hi hagi un problema o un altre, ambdós existeixen i s'han de cuidar, però molt difícilment trobarem millores si oferim respostes parcials que obliden aspectes fonamentals en la maduració cerebral. La ciència avança i, per sort, en Neurologia i Psiquiatria ja hem superat l'època en que s'insistia que la Terra era plana. Ja s'ha recorregut molt camí a nivell científic. Autors, entre molts altres, com els professors Castellanos i Shaw han introduït nous conceptes que faciliten la comprensió biològica del TDAH i la seva resposta terapèutica mitjançant la modificació de l'arquitectura cerebral.

Avui podem començar a diferenciar les causes de les seves conseqüències. Tornant a l'antic concepte que la Terra era plana, puc comentar que com en aquella època, i en relació al TDAH, avui encara convivim amb una certa "inquisició" al respecte.

stats