Canvia el xip

Jordi Sasot

TDAH i creixement

Durant anys el tractament del TDAH plantejà un important dubte: es pot veure afectat el creixement per alguns dels seus medicaments, fonamentalment per metilfenidat (Equasym, Concerta, Medikinet, Rubifen o Medicebran)?

Això va fer replantejar molts dels tractaments, reduint-ne la dosi o deixant-la de prendre als caps de setmana o durant les vacances. A la reunió de l'ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry), celebrada a París l'any 2006, Steven R. Pliszka i Thomas J. Spencer presentaren treballs que mostraven un efecte no significatiu del metilfenidat sobre el creixement.

Posteriorment, aquest aspecte ha quedat confirmat per Joseph Biederman i Stephen V. Faraone (Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School of Boston, USA) al The Journal of Pediatrics del mes d'Octubre de 2010. El seu estudi de deu anys, amb cent vint-i-quatre pacients TDAH tractats amb metilfenidat i cent trenta-set controls sans, confirmà que no hi ha diferències significatives en les corbes de creixement. Encara que sempre, a nivell pediàtric, és necessari un control de pes i talla, gràcies al qual podrem administrar aquests tractaments amb molta més seguretat.