Criatures 07/11/2020

L’alfabet

¿Recordes quines van ser les primeres lletres que vas aprendre? Segurament, les que conformen el teu nom. De petits ens ensenyen les lletres per llegir i escriure i, d’aquesta manera, relacionar-nos i entendre com funciona el món. Si n’arriben a ser, d’importants, les lletres!

Cristina Serret Alonso
2 min
L’alfabet

Com és el nostre alfabet?

L’alfabet és el conjunt de lletres que representen els sons que pronunciem. El català té 26 lletres: 5 vocals i 21 consonants. Els alfabets no són tots iguals, perquè cadascun incorpora les lletres pròpies de la seva llengua. El castellà, per exemple, té 27 lletres perquè té la ñ, que el català no té.

Com es representa?

A l’alfabet, les lletres segueixen un ordre des de la A, que és la primera lletra, fins a la Z, que és l’última. A l’hora d’escriure-les, cada lletra pot prendre dues formes: la majúscula i la minúscula.

Qui el va inventar?

L’origen del nostre alfabet és fenici. Va sorgir fa més de 3.500 anys a la península del Sinaí, al Pròxim Orient. Més endavant el van adoptar els grecs, que hi van afegir les vocals, i al cap d’un temps els romans, que hi van fer alguna petita modificació i el van difondre per tot l’imperi. Aquell alfabet llatí és el que encara fem servir, encara que adaptat a les nostres singularitats.

Per a què és útil?

Hi ha moltes coses que estan ordenades per ordre alfabètic. Començant per la llista de classe i seguint per les paraules del diccionari, els llibres de la biblioteca o els camps d’alguns qüestionaris en línia. Fins i tot es fa servir per posar nom als huracans!

Quines són les lletres més usades?

En llengua catalana, la lletra més usada és la E, seguida de la A i la I. Pel que fa a les consonants, les que fem servir més són la S i la R.

Per què al teclat de l’ordinador no se segueix l’ordre alfabètic?

Perquè quan es van inventar les màquines d’escriure, fa més d’un segle, les tecles es van ordenar segons si cada lletra era més o menys usada, i ja no s’ha canviat. Si t’hi fixes, al mig hi ha les que fem servir més, i als extrems les menys habituals, com la Ç, la Q, o la Z. Aquesta ordenació s’anomena Teclat QWERTY (per l’ordre de les primeres lletres a la fila superior esquerra).

Vocabulary

Ancient: antiga

Alphabet: alfabet

Letters: lletres

Most: la majoria

Languages: llengües

stats