Adolescència 08/03/2023

"Es parla molt de dones en ciència però quines dones 'gamers' o informàtiques coneixem?"

Un estudi de l'Observatori Social constata la bretxa de gènere en tecnologia: les noies reconeixen dependre més dels mòbils i els nois sobrevaloren les seves capacitats

3 min
Les addiccions al mòbil i els videojocs són noves patologies entre els adolescents.

BarcelonaLes noies reconeixen dependre de la tecnologia –xarxes socials, mòbil, internet...– més que els nois, mentre que ells es consideren molt més hàbils en aspectes tècnics. Són alguns dels resultats de l'estudi Ús, habilitats i actituds en matèria de tecnologia digital. ¿Existeix una bretxa de gènere entre els estudiants de secundària espanyols?, elaborat per les investigadores de la Universitat Rovira i Virgili Mireia Usart, Carme Grimalt-Álvaro i Luz Mayra Niño-Cortés i finançat per l'Observatori Social de la Fundació 'la Caixa'. Les diferències en l'actitud de nois i noies davant la tecnologia augmenten a mesura que avança la secundària, i són més significatives durant el batxillerat.

L'estudi valora la percepció que els adolescents tenen de la tecnologia. A grans trets, els nois tenen una actitud més positiva –consideren que és fàcil d'utilitzar i que facilita l'aprenentatge– i les noies, perquè ho pateixen més, són més conscients de l'existència del ciberassetjament però també del plagi. Elles reconeixen dependre més dels dispositius mòbils i d'internet i ells es consideren més hàbils en competències digitals i en habilitats comunicatives. Es perceben més competents en aspectes tècnics (hardware, wifi...) i més capaços d'expressar les seves opinions en fòrums o a l'hora de crear videocurrículums, uns resultats que constaten l'existència d'una bretxa de gènere en favor dels nois. I això es pot traduir en el fet que després triïn més assignatures i cursin més estudis tècnics i informàtics que elles. "Això demostra que es mantenen els estereotips i els rols de gènere que hi ha entre la població i que encara hi ha rols molt definits en funció del gènere", constata Mireia Usart Rodríguez, professora lectora Serra Húnter i membre del grup de recerca Arget del departament de pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. En canvi, si es posen a prova les seves habilitats –com es va fer a primària– "elles treuen millor nota". "És a dir, es perceben inferiors, però sí que en saben. Els estereotips pesen sobre els nois i les noies però la realitat és una altra i és aquesta percepció la que al final afecta la tria d'estudis", diu Usart.

A Espanya, només el 16% dels professionals de l'àrea de les STEM són dones, i molt poques adolescents (0,7%) estan interessades en estudiar un grau relacionat amb les tecnologies digitals, enfront del 7% dels homes, segons un altre estudi de l'Observatori Social en l'àmbit de les STEM. Les dones es matriculen menys en carreres universitàries científiques i tecnològiques que els homes, si bé un cop iniciats els estudis són les que presenten menys taxes d'abandonament.

"No estem trencant la bretxa i això és degut a la falta de referents femenins en tecnologia. Es parla molt de dones en ciència però quines dones informàtiques, dissenyadores de videojocs o gamers coneixem?", es pregunta Usart.

Educar en el bon ús de les tecnologies

En canvi, la menor competència que tenen en aspectes ètics, suggereix que cal fer un esforç perquè ells siguin més conscients del ciberassetjament, ja que el pateixen menys. Elles també són més conscients de la seva dependència dels dispositius mòbils, cosa que també demostra que cal treballar amb els nois. "S'ha d'educar en el bon ús de la tecnologia i no només des de la prohibició. Cal fer-los a ells conscients i acompanyar-los en l'ús més equilibrat de les tecnologies", afegeix Usart, que creu que s'ha de treballar des de la primària, ja que a secundària ja "fem tard".

Així mateix, mentre que nois i noies –els autors de l'estudi no van incloure el gènere no binari perquè pocs estudiants s'hi identificaven– tenen una actitud positiva davant la tecnologia digital, ells tenen una actitud més positiva i consideren que les eines digitals faciliten l'aprenentatge i són fàcils d'usar.

Per elaborar aquest estudi s'ha fet una enquesta entre gairebé 4.000 estudiants de secundària espanyols –primer i segon cicle de l'ESO i batxillerat– en què se'ls ha preguntat sobre el seu nivell d'ús de la tecnologia digital. En una segona fase, es faran propostes per treballar la competència digital a les escoles.

stats