El sector de les cases de colònies alerta del risc de fallida

Reclamen ajuts específics per al sector per remuntar la situació

A.f.
5 min
Temps per gaudir i aprendre Repassem l’oferta d’activitats estivals per a la canalla desplegades arreu del país

Les mesures de restricció d'activitat, moviment i concentració de persones disposades per l'administració per combatre la propagació del covid-19 han tingut com a conseqüència l'aturada completa de l'activitat del sector de les instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs, i terrenys d'acampada). A l'afectació total durant la segona meitat del mes de març, l'abril i previsiblement el maig, s'hi ha d'afegir la incertesa sobre la possibilitat de reprendre l'activitat a partir del mes de juny i les possibles limitacions per a la campanya d'estiu.

El cessament d'activitat ha arribat justament en el període que concentra entre el 80 i el 90 per cent de l'activitat del sector, que va de març a agost. Aquest període inclou les campanyes de colònies escolars, de campaments, de vacances i de turisme juvenil. Tot i que encara és aviat per xifrar amb precisió l'impacte econòmic de l'aturada, es calcula una caiguda de la facturació no inferior als 50 milions d'euros.

Pep Montes, gerent de l'Acellec (Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura), explica que a curt termini preveuen que patiran "una aturada total d'activitat. Tenen ERTOs en vigor i cap ingrés per mantenir les estructures de les empreses i les despeses quotidianes. Els dirigents de les petites empreses es queden sense possibilitat de demanar cap ajut. Han protegit els seus treballadors amb ERTOs, però ells mateixos estan sense possibilitat de retribució. Els autònoms tenen dificultats per aconseguir els ajuts perquè les condicions que s'imposen són excessives. Tothom necessita finançament extraordinari, però les entitats bancàries, en contra del que es diu, ho posen molt difícil. Demanen garanties més enllà de l'aval governamental i exigeixen que es contractin altres serveis per concedir els crèdits (assegurances, domiciliacions, etc.) Tenim moltes petites i mitjanes empreses amb risc de fallida".

En el sector del lleure educatiu a Catalunya hi treballen al voltant de 40.000 professionals, entre monitoratge, dirigents, pedagogs, animadors socioculturals, gestors culturals, talleristes i especialistes en mediació sobre temes socials i culturals. "I tothom està afectat", afirma Montes. Els únics suports a què han pogut tenir accés les empreses i entitats que constitueixen el sector han estat la possibilitat d'acollir-se a expedients de regulació temporal d'ocupació per als seus equips professionals que, en tot cas, veuen reduïts els seus ingressos un 30%, i a ajuts puntuals i escassos per a aquells agents que operen com a treballadors autònoms. Per contra, hi ha hagut una petició massiva de devolució de bestretes per les activitats reservades que s'han hagut de suspendre. Les quantitats d'aquests pagaments a compte s'utilitzen habitualment per preparar la temporada, adquirir materials i fer treballs de condicionament i inversió a les instal·lacions. Les bestretes són una eina econòmica imprescindible per al sector per assegurar la seva continuïtat en casos, com l'actual, d'anul·lació de l'activitat. Haver-les de tornar sense cap possibilitat de rescabalament implica la descapitalització de les empreses. Si a aquest element s'hi afegeix la impossibilitat de fer encara una previsió temporal de represa de l'activitat, concloem que bona part del sector entra en risc de fallida.

Imatge d’arxiu d’un grup de nens i nenes que marxen de colònies d’estiu.

El gerent de l'Acellec apunta que "tothom està intentant preveure la represa de l'activitat, i tothom mira de pensar en ràtios millors i grups més reduïts. Però tot això encareix inevitablement els serveis. D'altra banda, és molt difícil fer cap previsió si no hi ha indicació de l'administració de dates per posar-ho en marxa ni de condicions sanitàries i de seguretat que s'exigirà. És impossible tenir previsions realistes si no hi ha més concrecions. Les empreses estan en contacte entre elles i de seguida que hi hagi la més mínima informació coordinaran la seva activitat. Però necessitem certeses. Ara mateix, un dels pitjors enemics és la incertesa".

Casals d'estiu

El fet que el Govern hagi anunciat més casals a l'estiu podria ajudar d'alguna manera el sector, però Montes adverteix que només "si concreten com funcionarà tot plegat. Els casals no els fa el Govern. Els fan les empreses i les entitats. Si el Govern genera una partida econòmica substancial per fer-ho, tenim possibilitats. Haurien d'ajudar, d'una banda, a les empreses, perquè el cost superior de fer activitats amb mesures de seguretat i sanitàries més estrictes no repercuteixi en el preu i, si pot ser, el redueixi perquè les activitats puguin arribar a tota la població que ho necessita. I, d'una altra banda, hauria de subvencionar o becar les famílies perquè les que tinguin dificultats puguin accedir a les activitats. Però aquests ajuts no han d'anar a les entitats sinó a les famílies, perquè puguin accedir a les activitats que prefereixin i s'adaptin millor a les seves necessitats, a tot el territori i sense distinció de forma jurídica o titularitat de qui organitza l'activitat. Si no, es concentrarà els ajuts a les activitats de les grans organitzacions i els centenars de petites empreses i professionals del sector en quedaran al marge".

Des de l'Acellec alerten que "cal injecció directa de diners. Els ajornaments d'impostos i altres despeses permeten parar el cop, però en un sector com el nostre, amb uns marges d'activitat (tant les empreses com les entitats) tan petits, ajornar la despesa nomes serveix per traslladar el problema, que es reproduirà exactament igual uns mesos més enllà. Calen ajudes per pagar inversions i manteniment d'instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs i campaments), calen ajudes per cobrir els imports de les bestretes de les activitats anul·lades que no s'han pogut ajornar i cal potenciar i facilitar les activitats de la campanya d'estiu perquè la represa de l'activitat es faci en condicions favorables. Si no és així, la represa només servirà per allargar una mica l'agonia. Però el risc de fallida persistirà si no hi ha ajuts directes".

Tot i aquesta realitat, Pep Montes no vol donar per perduda la campanya d'estiu: "No si l'administració té capacitat per tirar endavant les mesures que proposem. Estem neguitosos però positius i amb ganes de reprendre l'activitat. I estem esperant el tret de sortida. A punt".

Atenent a la situació del moment, l'Acellec, l'Associació Catalana d'Albergs Turístics, La Confederació i l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya demanen amb la màxima urgència l'adopció de les mesures següents:

 1. Resolució governamental que doni un paraigua jurídic a la possibilitat d'acordar amb clients alternatives a la devolució de les bestretes.
 2. Ajuts directes i a fons perdut per a empreses i entitats gestores de cases de colònies i albergs juvenils que cobreixi l'import de les bestretes abonades.
 3. Instrucció del departament d'Educació del govern de la Generalitat que recomani als centres escolars l'acord de mesures alternatives a la devolució de les bestretes.
 4. Recomanació del departament de Treball, Afers Socials i Famílies a entitats de lleure i associatives en general que insti a acordar mesures alternatives a la devolució de les bestretes.
 5. Ajuts extraordinaris per finançar les inversions fetes per al condicionament i millora de les instal·lacions durant el 2020, en preparació de les temporades de colònies escolars i de vacances d'enguany.
 6. Ajuts extraordinaris a entitats de lleure, altres associacions del món cultural i social i famílies en desavantatge econòmic perquè puguin fer activitats de lleure en la totalitat de la xarxa de cases de colònies de Catalunya, sense distinció de la seva titularitat.
 7. Moratòria de l'aplicació d'aquelles mesures del futur decret d'instal·lacions juvenils que impliquin inversions per adequar les instal·lacions.
 8. Congelació de l'impost d'estades turístiques (taxa turística) durant les anualitats del 2020 i el 2021.
 9. Activació d'una política de promoció de les activitats de lleure educatiu vinculades al sistema escolar i a les campanyes de vacances en la xarxa d'instal·lacions juvenils del país amb mesures estables i de continuïtat, de manera simultània a la represa de l'activitat després de l'actual període d'excepcionalitat.
stats