Test a casa

També ofereixen un test als pares per ajudar-los en la detecció dels problemes. Amb més de dues respostes afirmatives, cal anar a l'especialista.

Ha observat si el seu fill desvia un ull?

¿Ha notat si acluca sempre el mateix ull quan és al carrer?

¿Torça el cap quan fixa l'atenció en alguna cosa?

Tapi-li un ull i l'altre. ¿Hi ha diferència per reconèixer un objecte?

¿S'acosta molt a la televisió o al paper?

¿Ajusta els ulls quan mira una cosa llunyana?

Parpelleja sovint?

Es queixa de mal de cap?

¿Té els ulls envermellits amb freqüència?

10 ¿Presenta escames a la pell entre les parpelles o li surten mussols amb freqüència?