Suport en xarxa

Més enllà de l'escola

És evident que dotar d'un vessant educatiu els menjadors escolars demana que tots els agents implicats s'hi comprometin. Això vol dir que no només els cuiners i monitors propis del centre o, en el seu defecte, de l'empresa que gestiona aquesta franja del migdia han de portar la batuta, sinó que la direcció del centre, la resta de l'equip docent, els pares i mares dels infants i les mateixes criatures han de formar part i creure en el projecte. És per això que la Fundació Catalana de l'Esplai, una entitat que gestiona actualment 1.000 menjadors escolars a Catalunya, va decidir crear fa uns anys la web EduNatura, un joc interactiu a internet adreçat a infants, famílies i mestres que pretén descobrir-los la importància de l'alimentació en les nostres vides. El responsable de qualitat de la Fundació, Froilán Salgado, apunta que la web "esdevé un espai que reforça la informació i la comunicació amb les famílies, ja que l'espai del migdia, per raons horàries, no permet que hi hagi una relació directa i diària entre l'equip de monitors i les famílies".

EduNatura és una eina interactiva que acosta el món de l'alimentació i la nutrició als infants i, alhora, dóna suport tant a les famílies com als docents en la seva tasca diària educativa. La web es va desenvolupant a mesura que avança el curs, de manera que es facilita la tasca de suport per part de famílies i docents, i utilitza el suport tecnològic "com a element motivador per afavorir que la canalla vulgui descobrir els secrets dels aliments", apunta Salgado. Al llarg del curs, i en funció de les estacions, els infants van descobrint les principals famílies d'aliments, les seves funcions i els beneficis o perjudicis de consumir-ne. Ho podeu comprovar a: www.edunatura.org.