Respostes

"Per a què faries servir un totxo? Per fer una casa? Com a petjapapers? Per fer múscul? Per seure-hi? Per frenar una porta?" Aquesta pregunta forma part dels testos de pensament divergent amb què els psicòlegs intenten avaluar la creativitat. "La creativitat és molt difícil d'avaluar", aprecia Miguel Burgaleta. Hi ha projectes en què s'ha estudiat el cervell de persones mentre hi donen resposta. "Relacionen creativitat amb certes morfologies cerebrals, es relaciona amb regions de l'escorça cerebral i connexions, i també s'observa més desenvolupament de les matèries gris i blanca, però la creativitat acaba sent una barreja de capacitats i personalitat", diu. De fet, el cervell d'una criatura és tan plàstic que les capacitats poden canviar radicalment si es reben certs estímuls.