TRINITAT GILBERT

Preparats per aprovar el curs

Preparats per aprovar el curs / FOTO: CRISTINA CALDERER Zoom

Neus Sardà fa primer de batxillerat, especialitat humanístic. I estudia cada dia, perquè els professors, assegura, li diuen que ho faci dia sí i dia també. "Sempre ens recomanen que siguem constants, que és la manera de superar les assignatures", diu la Neus.

La tècnica d'estudi de la Neus i dels seus companys, Manju Guillaumes, Júlia Olivé i Aitor Mostazo, és repassar els apunts cada dia, passar-los a net amb les seves paraules, és a dir, interpretant les explicacions amb el seu vocabulari i no amb el del professor, i fer-se'n un esquema. Un cop fet, ho tornen a repassar tot i passen a una altra assignatura. Tots tres confessen que no són d'estudiar el dia abans, perquè no se'n surten. "Si m'ho deixés per a l'últim dia, sé que no aprovaria", diu la Neus, que té format el seu currículum escolar amb notables. Cal dir que els professors els organitzen els exàmens de manera que puguin planificar-se amb temps. "Va molt bé que ho facin d'aquesta manera perquè així em planifico i diàriament començo a preparar l'examen", continua explicant la Neus.

La Manju es lleva a les sis del matí per estudiar. "Les tardes les dedico a fer els deures, des de les tres fins a les set, més o menys", explica. L'endemà es lleva a les sis, es vesteix i comença a estudiar. "Tinc comprovat que és la manera com se'm queda millor". Llegeix la lliçó dues vegades i la recita en veu alta. La Júlia estudia a les tardes, les estones que no té extraescolars, i fa servir una pissarra per anar repassant tot el que estudia. "És el moment en què explico el que he estudiat amb les meves paraules", diu la Júlia. En canvi, l'Aitor dedica els caps de setmana a estudiar. De dilluns a divendres, entre els deures i les activitats extraescolars no hi ha gaire temps per estudiar de valent.

A la Neus no li han calgut mai classes de repàs. És una formigueta, que fa feina diària, i que té algunes tècniques ben clares, com ara quedar amb els companys un dia a la setmana per estudiar. És el que fan els dijous o els divendres amb l'Aitor, la Júlia i la Manju. "Els caps de setmana, no, perquè els dediquem a fer un tomb", precisa la Neus.

Quan estan junts, comparen apunts, resolen dubtes, fan els exercicis conjuntament. I si tenen un examen aviat, es dediquen a estudiar la matèria que els entra. "També ens va bé ajudar-nos els uns als altres en les matèries en què som forts", afegeix la Neus. Per exemple, "a mi em costa el grec, l'anglès i les ciències per al món contemporani, així que demano ajuda d'aquestes matèries als companys d'estudi, amb qui tinc confiança, perquè sé que em podran ajudar".

Aprofitar el temps

En aquest sentit, l'autor del llibre Técnicas de estudio (Ed. del Serbal), Jesús Blanquet, insisteix que és molt important que els alumnes sàpiguen aprofitar el temps. Per començar, cal parar atenció a classe i, per continuar, cal dedicar-hi un temps a casa. "És la manera d'aconseguir aprenentatges profitosos", diu Blanquet. A més, "actualment, la pedagogia compta amb noves tecnologies, recursos didàctics i metodologies que fan que els continguts siguin més fàcils d'assimilar", explica.

A l'hora d'estudiar, per això, "les sessions no han de durar més de quatre hores seguides", explica Josep Ramon Meseguer, director del departament de màrqueting a l'ESIC Campus de Barcelona (www.esic.es/barcelona). Calen sessions d'estudi de 40 o 50 minuts, fer un petit descans i continuar. Després de les 4 hores seguides, "el millor és descansar un mínim de 2 hores i passar a fer una activitat de lleure".

Estudiar per aprendre

Per acabar, una reflexió. La planteja Josep Ramon Meseguer. ¿Els alumnes saben distingir entre estudiar per aprovar un examen i estudiar per aprendre? "No és el mateix", assegura l'expert. Estudiar per aprendre és enllaçar tot el que s'ha estudiat, totes les matèries, perquè perdurin els coneixements al llarg del temps. Estudiar per aprendre implica tenir una disciplina d'estudi, com ara estudiar sempre un nombre d'hores al dia, reescriure amb les pròpies paraules el que han explicat els professors a classe, resumir, fer esquemes i buscar els lligams entre una assignatura i una altra. I, encara millor, tot el que es pugui aprendre fent un exercici pràctic perdurarà més en el temps. És a dir, que si el que s'estudia a classe es pot vincular amb una activitat que facin els germans grans, els pares o els familiars, "l'aprenentatge serà més durador", conclou Meseguer.

Hàbit i espai

Si l'hàbit d'estudi és important per garantir l'èxit, també ho és l'entorn en què s'estudia. Ha de ser personal i sempre el mateix. La taula, prou espaiosa i endreçada. La cadira, sense excessos de comoditat, amb el respatller recte. També cal disposar d'un mobiliari suficient, per tenir a mà tot el material escolar i els llibres de consulta. Evidentment, el silenci és imprescindible per aconseguir una bona concentració i, en general, no es recomana estudiar amb música. També cal una temperatura agradable, al voltant dels 20 graus, i una il·luminació adequada.