Ocells al Besòs

Els més comuns

Corb marí gros

De mida gran i plomatge negre. S’alimenta de peixos plans. Hivernant regular a Catalunya.

Bernat pescaire

De plomatge grisós pot arribar al metre d’alçada. Creix en colònies mixtes. S’alimenta de peixos, granotes i insectes.

Martinet blanc

De color blanc, amb bec i potes negres i els peus de color groc viu. S’alimenta de peixos, granotes, rèptils i amfibis.

Cabusset

Es capbussa sovint durant períodes curts. S’alimenta d’invertebrats i peixos petits.

Blauet

El més acolorit. Nidifica en forats excavats en talussos vora l’aigua.