Objectius. Projecte educatiu

Competències

Millorar les competències bàsiques tecnocientífiques dels alumnes mitjançant la incorporació de noves tecnologies en contextos reals.

Educació ambiental

Contribuir a incorporar al sistema educatiu objectius de l'educació ambiental.

Convivència

Oferir un marc per establir noves relacions entre els alumnes i amb el professorat.

Recursos didàctics

Oferir un fons documental especialitzat i recursos didàctics relacionats amb els projectes que es desenvolupen al CdA.

Formació professorat

Participar en la formació inicial i permanent del professorat en l'àmbit que correspon a cada CdA.