GEMMA CASTANYER

L'aventura de la sostenibilitat

El Parc de Can Rigal contribueix a la millora ambiental de les ciutats incorporant criteris d'ecoeficiència en l'ús de l'aigua i l'enllumenat

Al Parc de Can Rigal -situat entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat- la il·luminació és de baix consum; hi ha plaques fotovoltaiques que capten energia solar; part de la construcció s'ha fet amb materials reciclats; s'hi ha plantat vegetació mediterrània, molt resistent; l'aigua per reg directe prové d'una mina existent a l'Hospitalet de Llobregat i la de pluja es retorna a l'estrat vegetal gràcies a una gran xarxa de rases de drenatge.

El Parc de Can Rigal és, doncs, un espai sostenible per excel·lència, pensat i dissenyat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de les entitats veïnals que han apostat per un espai verd i eficient: "Es tracta d'un territori que l'AMB ha dignificat i ha revalorat", explica Jordi Bordanove, cap de serveis de promoció i conservació de l'espai públic de l'AMB. "És un parc nou, un exemple de la feina feta per la nostra entitat pel que fa a espai públic. Està concebut com un parc de nou hectàrees de les quals se n'han executat dues, les que pertanyen al districte de les Corts", afegeix.

Llum i color

Can Rigal és un parc mediterrani, amb pins i alzines, però també és un parc arrecerat amb una zona de prat i d'arbrat caducifoli on es poden trobar les múltiples zones destinades a activitats d'oci, com l'espai de jocs infantils i de gimnàstica, la zona de bar i el restaurant. Enmig, el camí central dóna lloc a zones de descans i a parterres que actuen de filtre entre les dues bandes i que en les diferents etapes de floració ofereixen un joc de colors digne de ser visitat: "És un parc agraït, lluminós i atractiu pels contrastos de color que hi ha en tot el seu recorregut!", apunten Claudi Aguiló i Eva Pagès, arquitectes del projecte. De fet, tant és així que en aquest eix nord-sud que recorre l'espai hi trobem pèrgoles i pòrtics amb plantes enfiladisses i, a més, les plaques fotovoltaiques, lluny de ser fosques i homogènies, incorporen grocs, verds i vermells.

El secret de l'aigua

Tot i que la vegetació de Can Rigal té un marcat caràcter mediterrani, és a dir, que no necessita gaire aigua per ser regada i que és més resistent a malalties i infeccions, necessita un mínim de cura i atenció. "Com que no disposàvem d'aigua freàtica per al reg, per sorpresa nostra i amb ajuda dels veïns, vam detectar una mina d'aigua del subsòl a uns 200 metres del parc. La mina produeix deu metres cúbics per hora. Actualment no la utilitzem tota, però més endavant podrem abastir per reg directe les nou hectàrees del parc", explica Claudi Aguiló.

El treball en eficiència i sostenibilitat sobre la gestió de l'aigua de Can Rigal s'observa també en l'aprofitament de l'aigua de pluja, que, en lloc de marxar pel clavegueram, es canalitza per humitejar de nou l'estrat vegetal. A més, els prats de les àrees infantils i d'esbarjo són més resistents i requereixen menys reg que la gespa convencional. "Actualment fa un any de la plantació i, excepte dues falles en dos arbres, hem tingut un èxit rotund; la vegetació està perfecta", afirma Aguiló.

100% ecològic

Però l'actuació va més enllà. "Els criteris de sostenibilitat no només els trobem en la gestió de l'aigua", apunta Jordi Bordanove. "A Can Rigal s'ha treballat amb tecnologia eficient tant en el reg com en l'enllumenat; les plaques fotovoltaiques generen energia per a la xarxa general, i la construcció dels murs i el camí de bicicletes s'ha fet amb material reciclat", explica. "Això sense oblidar el disseny d'un espai accessible per a tothom amb pendents suaus on els cotxets i les persones amb mobilitat reduïda tenen garantida la comoditat durant la visita", conclou.