We love reading. Una idea original

Rana Dajani, professora a la Universitat de Hashemite, a Jordània, va viure amb els seus fills als Estats Units durant 5 anys. Va quedar fascinada pel fet que cada barri tingués la seva biblioteca i va crear un nou concepte de biblioteca que està triomfant arreu del món: el projecte We love reading. A falta de biblioteques, Dajani va demanar que a la pregària dels divendres s’anunciés que l’endemà, a la mateixa mesquita, ella explicaria un conte. Va buscar-ne uns quants que no tinguessin contingut religiós i va convèncer les llibreries perquè els hi cedissin. Amb 100 llibres de partida, Dajani animava els petits oients de la seva hora del conte a endur-se algun dels contes a casa i que el tornessin al cap de quinze dies, a la propera sessió. Avui, després de molts premis internacionals, We love reading és present a molts més països de l’Àfrica, l’Àsia o l’Amèrica Llatina.